Podpora výstavby NGA sítí

Zápis PS Nedotační podpora, PPS Normy, PPPS Vnitřní rozvody, fyzická infrastruktura uvnitř budov.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete dokumenty z odboru provozu informačních technologií a komunikací MVČR, týkající se zajištění mobilní komunikace bezpečnostních a záchranných složek.

Česky

Průběžná zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Akčního plánu opatření je snížení nákladů výstavby telekomunikačních sítí.

Česky

Dne 19. února 2018 se uskutečnilo jednání v České agentuře pro standardizaci.
V příloze tohoto příspěvku naleznete k informaci Shrnutí tohoto jednání.

Česky

V příloze naleznete materiál Metodická podpora v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2018, určený k připomínkování.

 

Připomínky lze zasílat do  15. února 2018 na e-mail: pripominkovani@komora.cz a jolana.svobodova@komora.cz.

 

Česky

Vláda ruší pozici digikoordinátora a jmenuje Radu Vlády pro IS, ve kterém Vládního zmocněnce představoval Ing. Vladimír Dzurilla, nynější šéf Nakitu. Ve stadiu návrhu. 

K informaci (materiál z eklepu).

https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentId=8362DE

 

 

 

RVIS zejména

Česky

V přiložené tabulce naleznete finální vyjádření k 4. návrhu revize normy  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Prostorová norma).

Případné komentáře jsou vítané.

Česky

V příloze naleznete návrh zápisu z VI. jednání Pracovní podskupiny Spektrum (7.2. 2018). Případné komentáře k zápisu lze zasílat do pátku 23.2. 2018.

 

5.3. 2018 přiložený zápis nahrazen aktualizovaným.

 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete prezentace, promítnuté dne 7.2. 2018 v rámci schůzky Pracovní podskupiny Spektrum, spolu s dotazníkem k otevřeným datům (termín do 23. 2. 2018).

Pečlivé odůvodnění vašich odpovědí je vítáno, veškeré reakce budou náležitě vyhodnoceny a využity během přípravy návrhů řešení otevřených dat ve spektru. 

 

 

Česky