Novela zákona

V příloze nalezete návrh textu novely zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Ve zkomprimovaném archivu se dále nachází dopis ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph. D. z 11.10. 2018, tezi některých ustanovení, text platného znění dotčených ustanovení, text hodnocení dopadu regulace, návrh usnesení Vlády ČR, důvodovou a překládací zprávu.

Česky

Pan Rejzek prosí o připomínky k návrhu novely 416/2009, která má dávat jako povinnost ze zákona umisťovat do liniových staveb budovaných státními podniky v extravilánu vždy infrastrukturu sítí elektronických komunikací, pokud zde již není nějaká další umístěná. 

Správci státní infrastruktury tuto povinnost již mnohdy mají. Z různých důvodů ale opatření, která nejsou stanovená zákonem, bývají opomíjena. Výsledkem je rodící se problém zejména v připojení obcí mimo hlavní trasy páteřní infrastruktury. 

Česky