NGA

Dokumenty k náhlednutí viz níže

Česky

Příslušné dokumenty naleznete ke stažení níže 

Česky

I N F O R M A C E

pro projektanty, pracovníky v inženýringu a v oblasti uzavírání smluv o služebnosti – VBř v souvislosti s novým zákonem č. 194/20177 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.

Uvedený zákon č. 194/2017 Sb. ze dne 31. května 2017 nabyl účinnosti dnem 25. července 2017. Tento zákon transponuje Směrnici EÚ a EP č. 61/EU/2014 z května 2014 do právního řádu ČR.

Česky

Příslušné dokumenty ke stažení níže 

Česky

Dokumenty ke spolupráci se Středočeským krajem naleznete níže ke stažení 

Česky

Soubory k tématu ke stažení níže 

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. května 2017 č. 350

 

o Akčním plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací

Vláda

Česky

III.

 

Akční plán
k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby
sítí elektronických komunikací

 

 

duben 2017

Obsah:

1      Úvod. 3

Česky

 

Stručné info o jednání na ÚNMZ

 

 

 

Datum a místo jednání:  ÚNMZ, 19. července 20017

Účastníci jednání:            pí. Zděna SLANÁ, ředitelka odboru technické normalizace (dále jen ÚNMZ)
                                           p. Jaroslav Holobradý MPO/41500 (dále jen MPO)

Česky

Pro zobrazení dokumentu s komentáři si jej prosím otevřte ve stahování níže. 

Česky

28.8. MPO pracovní skupina nedotace

- Zpráva Vládě o plnění Akčního plánu

- osnova Metodická poučka

- PPS Spektrum

- Technické normy

 

Vláda schválila kvartální zprávu Akčního plánu, schvalovat se musí každé tři měsíce. Zpráva bude zveřejněna. Do konce října bude další zpráva.

Nutnost odevzdávat zprávu je vítána, protože lze předjímat názor ostatních gesčních úřadů státní a obecní správy.

 

Česky

Stránky