Národní plán pro gigabitové připojení

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se aktivně poddílí na vývoji legislativních a nelegislativních opatření pro rychlejší rozvoj sítí elektronických komunikací. Pro snadnou orientaci v prosazovaných bodech Vám představujeme náš

Plán pro usnadnění výstavby NGA sítí. 

 

Některé tyto body byly uplatněné také v dokumentech Akční plán usnadnění výstavby sítí nové generace 2.0. NPRSNG 2.0.

 

1: Vznik krajských databází záměrů investic do liniových staveb v intra i extravilánu podle zákona 194/2017 Sb. 

Odůvodnění k bodu 1)

Česky

V příloze naleznete zápis z jednání k novému Národnímu plánu, které se uskutečnilo dne 7. listopadu 2018. Dále je přiloženo stanovisko platformy k Národnímu plánu a prezentace EK, z níž vyplývají pravidla veřejné podpory v oblasti vysokorychlostního internetu v budoucím  programovacím období. Na této stránce naleznete odkaz na dokument EK, na jejímž základě byly stanoveny cíle gigabitové společnosti.

Česky

V příloze naleznete zápis z jednání k přípravě Národního plánu pro gigabitové připojení ze dne 27. září 2018 a příslušnou prezentaci.

Česky