kolektivní správa

Poslanecká sněmovna PČR si vyžádala k projednání sdělení Komise Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem. V příloze tohoto příspěvku naleznete pro informaci a k případnému uplatnění připomínek návrh rámcové pozice ČR ke sdělení Boj proti nezákonnému obsahu on-line.

Česky

Na webu Hospodářské komory České republiky je k dispozici k připomínkám tento materiál.  

Novela autorského zákona zavádějící výjimku z výlučných autorských práv a některých práv souvisejících, spočívající v možnosti zhotovování rozmnoženin autorskoprávně chráněných děl v upravených formátech přístupných osobám nevidomým či jinak zrakově postiženým, společně se stanovením pravidel umožňujících přeshraniční pohyb uvedených rozmnoženin.

Česky

Finanční analýza kolektivní správci - hospodaření 2016 - dokumenty ke stažení v příloze.

Česky

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KOLEKTIVNÍ SPRÁVU AUTORSKÝCH PRÁV 
Místo:            Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 
Datum:          11.10.2017 9:30 – 11:30 
Účastníci:      Přítomní dle prezenční listiny  
 

Česky

Pracovní skupina Kolektivní správa – zápis ze schůzky

2. 8. 2017

 

Korespondence HK s Ministerstvem kultury

  • Dopisy pod hlavičkou HK brzy odejdou na MK
  • 1. dopis – žádost, ať MK plní svoji roli vyplývající ze zákona a pracuje -         2. dopis – jak je to s autenticitou ceníků na webu?
  • 3. dopis – dotaz na skokové zvýšení ceny ze strany Intergramu

 

Srovnání výše poplatků v ČR a zahraničí

Česky

V příloze naleznete Výsledky průzkumu trhu fitness 2017 pro jednání s ochrannými svazy autorskými 8.6.2017 Hospodářská komora ČR

Česky

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KOLEKTIVNÍ SPRÁVU AUTORSKÝCH PRÁV

Místo:

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Datum:

Česky

PRACOVNÍ VERZE ZÁPISU

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KOLEKTIVNÍ SPRÁVU AUTORSKÝCH PRÁV

Místo:

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Datum:

 11.10.2017 9:30 – 11:30

Účastníci:

Přítomní dle prezenční listiny

 

Česky