kolektivní správa

Česky
Česky
Česky
Česky

Vážení a milí,

Česky

Na jednání kolektivních správců se zástupci provozovatelů přenosu vysílání na půdě Hospodářské komory dne 27.4.2018 bylo přislíbeno formulovat reakci na Hospodářskou komorou předložené Memorandum provozovatelů. Kolektivní správci se dle dohody sešli a požadavek na slevu, kterou požadují provozovatelé, podrobně projednali. Text vyjádření naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Česky

Poslanecká sněmovna PČR si vyžádala k projednání sdělení Komise Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem. V příloze tohoto příspěvku naleznete pro informaci a k případnému uplatnění připomínek návrh rámcové pozice ČR ke sdělení Boj proti nezákonnému obsahu on-line.

Česky

Na webu Hospodářské komory České republiky je k dispozici k připomínkám tento materiál.  

Novela autorského zákona zavádějící výjimku z výlučných autorských práv a některých práv souvisejících, spočívající v možnosti zhotovování rozmnoženin autorskoprávně chráněných děl v upravených formátech přístupných osobám nevidomým či jinak zrakově postiženým, společně se stanovením pravidel umožňujících přeshraniční pohyb uvedených rozmnoženin.

Česky

Finanční analýza kolektivní správci - hospodaření 2016 - dokumenty ke stažení v příloze.

Česky

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KOLEKTIVNÍ SPRÁVU AUTORSKÝCH PRÁV 
Místo:            Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 
Datum:          11.10.2017 9:30 – 11:30 
Účastníci:      Přítomní dle prezenční listiny  
 

Česky