IDATE

Agentura IDATE, která sbírá data pro FTTH Council, nás požádala o součinnost při vyplňování dotazníků pro letošní rok. 

Vzhledem ke skutečnosti, že FTTH Council je vlivná organizace, ovlivňující svými výstupy i podklady pro rozhodování evropských institucí, věnujte prosím dotazníku náležitou pozornost.

Více se dozvíte v tomto článku.

Česky

Agentura IDATE dodává data FTTH Councl, který je velmi aktivní při EU orgánech a vydává pro naši zemi až alarmující statistiky pentrace FTTH/B technologií. 

Ukázalo se, dle přiložené tabulky, že zdroje dat poskytnuté IDATE pro ČR mapují pokrytí pouze od dvou společností, a to RIO Media a Smart Comp. 

Česky

IDATE: 

meeting s agenturou IDATE,  sbírající data o přípojkách v ČR a celé EU. Tato data používá FTTx Council a přebírá je Unie. Z těchto dat pramení i kritika našich politických reprezentantů vůči Sektoru, a snahy o nápravná opatření. Je zřejmé, že se tato data rozcházejí se skutečným stavem, a IDATE by rád s pomocí Platformy vybudoval přesnější kontaktní bázi pro svoje dotazníky.

Česky