GDPR

Na tomto webu naleznete přehledně seřazené užitečné informace, vztahující se k obecnému nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Česky

Vážení kolegové, 

GDPR problematika je pro podniky poskytují služby elektronických komuznikací poněkud tvrdší nežli pro ostatní podniky. Je zjevné, že povinnost ukládát provozní a lokalizační údaje ,Data Retention (DR),  jednoznačně definuje povinnost mít DPO. 

Celou GDPR problematiku si můžete poslechnout na semináři GDPR v Plzni, nad kterým Výbor nezávilého ICT průmyslu převzal záštitu. 

Česky

Vážení členové VNICTP,

 

Výbor převzal záštitu nad programem semináře GDPR, který jsem pořádal společně s kolegy právníky z AK Šrubař a partners a AK Velíšek a Podpěra. 

Zde odkaz, http://str.wia.cz/gdpr/ na server, na kterém je uložený záznam ze semináře GDPR v Olomouci 9.11.2017.  

Ke stažení je i prezentace, součástí tohoto článku. 

 

Česky