Fyzická infrastruktura uvnitř budov

Společnost ČEZ nedávno zveřejnila na svém webu svou dlouhodbou koncepci rozvoje optické infrastruktury do roku 2030. Martina Mihalovičová z ČEZu byla panem Rejzkem dotázána na přístup k fyzické infrastruktuře. Odpověď z úterý 9.10. 2018 byla následující:

Vážený pane Rejzek,

k Vašemu níže uvedenému dotazu týkajícímu se postupu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. sděluje Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) následující:

Česky

Verze TNI, zaslaná k připomínkám. Jedná se o technickonormalizační infromaci pro FI uvnitř budov.

Do kapitoly „související dokumenty“ jsme po konzultaci s Ing. M. Schlitterem doplnili „Příručku pro projektování a návrh NGA sítí ( Ing. L. Tengler a kol.) „. Prosím tedy kolegu Tenglera z OFA, aby případně vyslovil nesouhlas s uvedením jako doporučené literatury.

Prosím Vás o připomínky do úterý 31.7., pak bychom toto uzavřeli a odeslali do ČASu.

Zvlášní poděkování patří kolegům ze Sitelu.

Česky