EU 2120/2015

Měření vybraných datových parametrů v pevných sítích v rozsahu Nařízení EP a R EU 2015/2120 je metodika Českého telekomunikačního úřadu, podle které je procesně a technicky popsaný postup reklamace rychlosti stahování a nahrávání dat v síti elektronických komunikací. 

Nařízení EU2120/2015 a související předpisy stanoví povinnost zavést při definici rychlosti služby elkom stanovit rychlost maximální, inzerovanou, běžně dostupnou rychlost a rychlost minimální.

Česky