dotazník

Agentura IDATE, která sbírá data pro FTTH Council, nás požádala o součinnost při vyplňování dotazníků pro letošní rok. 

Vzhledem ke skutečnosti, že FTTH Council je vlivná organizace, ovlivňující svými výstupy i podklady pro rozhodování evropských institucí, věnujte prosím dotazníku náležitou pozornost.

Více se dozvíte v tomto článku.

Česky

Na této adrese naleznete krátký dotazník, týkající se zavádění vysokorychlostního internetu do obcí, výzvy "Dešťovka pro obce" z Operačního programu Životní prostředí, a kotlíkových dotazů. Autorem dotazníku je Sdružení místních samospráv ČR:

Vyjádření pana Rejzka je následující:

Česky