broadband

V příloze naleznete Zvláštní zprávu 12/2018 Evropského účetního dvora. Podle jeho vyjádření bohužel nebudou navzdory dosaženému pokroku splněny všechny cíle strategie Evropa 2020. Cílem byla mimojiné dostupnost širokopásmového připojení pro všechny obyvatele Evropu do roku 2020. Přestože se pokrytí tímto typem připojení zlepšuje, cílů strategie nebude dosaženo. Oblastmi, kde v dohledné době k pokrytí nedojde, jsou zejména vesnice. Zpráva v příloze je v anglickém jazyce.

 

 

Česky

Výstupy z jednání na MPO dne 1.11.2017 od pana Martina Dvořáka:

 

Hlavní upozornění na:

1. definice co je NGA (důležitá je jen kvalita služby, technologická neutralita). Je zde vidět velká disproporce oproti české Příručce v preskriptivnosti technologií a stručnosti.

 

Hlavně bych chtěl upozornit na bod 1.3 "Implementing bodies are required to run compliant procurement processes that are technology neutral. They must not ‘pick technologies’, but rather select suppliers on the basis of the most economically advantageous tender"

Česky