Aukce 700MHz

Text připomínek k Návrhu obecných principů aukce 700 MHz. 

Návrh je k prostudování zde:

 

Text připomínek:

--------

 

VNICTP podporuje deklarovanou snahu ČTÚ směřující k posílení konkurence trhu mobilních komunikací, s důrazem na podporu vzniku nového celoplošného operátora sítí 5G.

Bohužel stávající text Návrhu základních principů obsahuje zásadní nedostatky, které dle našeho názoru neumožní efektivní naplnění těchto cílů.

 

Česky