Akční plán usnadnění výstavby

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se aktivně poddílí na vývoji legislativních a nelegislativních opatření pro rychlejší rozvoj sítí elektronických komunikací. Pro snadnou orientaci v prosazovaných bodech Vám představujeme náš

Plán pro usnadnění výstavby NGA sítí. 

 

Některé tyto body byly uplatněné také v dokumentech Akční plán usnadnění výstavby sítí nové generace 2.0. NPRSNG 2.0.

 

1: Vznik krajských databází záměrů investic do liniových staveb v intra i extravilánu podle zákona 194/2017 Sb. 

Odůvodnění k bodu 1)

Česky

Podle vyjádření pana Rejzka se bude pro Akční plán 2.0 za pomoci Platformy prosazovat především:

1: Vznik krajských databází záměrů investic do liniových staveb v intra i exrtravilánu podle zákona 194/2017 Sb. 

2: Vznik krajských koordinátorů dle záměru v příloze. 

3: Metodika výpočtu pro určení ceny věcného břemene

4: Legislativní změna, která určí výši věcného břemene státním podnikům a krajským organizacím, které spravují majetek státu, včetně silnic 2 a 3. tříd (zpracován legislativní návrh)

Česky

Vážení kolegové,

MPO zveřejnilo 31. 7. pro informaci v eKLEPu Zprávu o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a
výstavby sítí elektronických komunikací a o implementaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK.

 

Česky
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 194/2017Sb.

Důležitá norma, která v mnoha ohledech splňuje svůj účel. Implementace Směrnice EU61/2014 předpokládá povinnost vzájemné koordinace staveb. 

Je významným zákonem i pro samosprávy, protože v podstatě každá liniová stavba finacovaná z veřejných prostředků by měla být zveřejněná dalkově dostupným způsobem. Koordinace je kvůli zrychlení výstavby moderních NGA sítí povinná. 

Česky

MMR ve svých komentářích považuje některé úkoly za vyřešené novelou stavebního zákona. Fakticky ovšem došlo pouze k přesunutí problému na projektanty a jejich kanceláře. O usnadnění výstavby nemůže být řeč. 

Odvolání na novelu Stavebního zákona je o paragrafech §86 a 81. 

 

Neelegantním způsobem se vyrovnávají s požadavkem bodu 2.6 Nadzemní komunikační vedení. Zde se odvolávají na platnou Metodickou pracovní pomůcku k udělování výjimek. To je podle mého názoru nedostatčné. 

Ještě probereme na Platformě a v PS vystavba NGA VNICTP. 

 

Česky