416/2009 Sb

Česky

Legislativním procesem prošla novela zákona 416/2009 sb., která reaguje na některé požadavky sektoru k usnadnění výstavby. 

Nové znění přidává nová ustanovení o řízení s účastí více osob, a upravuje termíny v řízení. 

Věnujte prosím pozornost celému textu v příloze.

Česky

Vážení kolegové, 

v příloze najdete Výborem kontrasignovaný dopis k tisku 76, novela zákona 416/2009 Sb. 

Česky