VNICTP

Vážení kolegové,

 

na základě předloženého návrhu rozpočtu spolku na rok 2019, který schválili prezidium VNICTP z.s. dne 13.12.2018, si dovolujeme zaslat Vám k doplnění do Vaší Rámcové smlouvy o spolupráci jako přílohu Cenový výměr 2019.

Důvodem změny Cenového výměru je především rozpočtová jistota. V podobných asociacích je zvykem, že členství bývá uzavřené na období jednoho kalendářního roku. Protože naše činnost a z ní vyplývající závazky má dlouhodobý charakter, upravili jsme v tomto duchu Cenový výměr. To se týká členů A a B.

Česky

Aktuální číslo 1/2019

Česky

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019 VŠEM SVÝM ČLENŮM PŘEJÍ ZASTUPCI VÝBORU NEZÁVISLÉHO ICT PRŮMYSLU.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU, TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI I V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE. 

 

 

 

Česky

Metodická pracovní pomůcka

Vztah mezi zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. podepsal Memorandum o spolupráci na rozvoji vysokorychlostního internetu se Sdružením měst a obcí České republiky. 

SMS ČR podpoří naše body pro usnadnění výstavby, především v rurálních oblastech. Za velmi důležité považujeme body ve smyslu koordinace výstavby, a databáze záměrů pro společnou přípravu projektů.

 

 

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se aktivně poddílí na vývoji legislativních a nelegislativních opatření pro rychlejší rozvoj sítí elektronických komunikací. Pro snadnou orientaci v prosazovaných bodech Vám představujeme náš

Plán pro usnadnění výstavby NGA sítí. 

 

Některé tyto body byly uplatněné také v dokumentech Akční plán usnadnění výstavby sítí nové generace 2.0. NPRSNG 2.0.

 

1: Vznik krajských databází záměrů investic do liniových staveb v intra i extravilánu podle zákona 194/2017 Sb. 

Odůvodnění k bodu 1)

Česky

Agentura IDATE, která sbírá data pro FTTH Council, nás požádala o součinnost při vyplňování dotazníků pro letošní rok. 

Vzhledem ke skutečnosti, že FTTH Council je vlivná organizace, ovlivňující svými výstupy i podklady pro rozhodování evropských institucí, věnujte prosím dotazníku náležitou pozornost.

Více se dozvíte v tomto článku.

Česky

V příloze naleznete materiál, který MPO zamýšlí poslat do PSP ke schválení. Jedná se o novelu ZEK. Jedná se o možnosti udělení sankce. 

 

Meritum:

  1. V § 118 odst. 12 písm. p) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 4 a 5, které znějí:

„4. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací, nebo

5. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek.“.

Česky

Jak jsme již anoncovali MPO dnem 15.11. spustilo novou veřejnou konzultaci k navrhovaným intervenčním oblastem pro připravované druhé kolo Výzvy Vysokorychlostní internet. Tato veřejná konzultace je otevřena pro připomínky do 21.12.2018, konzultace  je dostupná na webu: www.verejnakonzultace.cz

 

Text výzvy a ostatních dokumentů je stále diskutován ale zásadní rozdíly proti první výzvě budou zřejmě 4 hlavní:

1. uznatelnost nákladů na aktivní prvky (stále diskutováno jaké přesně mikrovlnné spoje)

Např.:

Česky

Dobrý den

 

dovolujeme si Vás informovat, že MPO dnem 15.11. spustilo novou veřejnou konzultaci k navrhovaným intervenčním oblastem pro připravované druhé kolo Výzvy Vysokorychlostní internet.  Ta je zaměřena na podporu výstavby a modernizaci sítí s cílem zajištění vysokorychlostního přístupu k internetu pro ty lokality, kde dosud vysokorychlostní přístup k internetu nebyl možný.

 

Česky

Stránky