VNICTP

Tento týden proběhlo jednání sektoru za účasti Rady ČTÚ. Setkání proběhlo  na popud ministra Havlíčka. 

Ministr v souvislosti s koronavirovou epidemíí požaduje vyjádření sektoru k situaci. Předtím na Twitteru naznačil, že by chtěl po sektoru například neodpojování neplatících klientů. To by samozřejmě dalo vzniknout omluvě za neplacení za naše služby a závažně poškodilo sektor. Situaci jsme zvládli, ale nyní v rámci sektoru připravujeme pro MPO prohlášení o stavu sítí a přístupu k zákazníkům. 

Česky

Vláda schválila další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Ve stavu legislativní nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR. Podrobnosti naleznete zde.

Česky

V příloze naleznete Shrnutí možností státní pomoci pro podnikatele v době koronavirové pandemie. 

Česky

Znění dopisu prezidenta Hospodářské komory ČR pana Vladimíra Dlouhého:

 


Vážení kolegové,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády
kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o
aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

Česky

Kolegové z členské základny pro nás připravili návrh Směrnice Opatření pro omezení šíření virových respiračních infekcí společnosti a Směrnice pracovních postupů s klienty na sjednávání a provádění servisů či jiných úkonů pro omezení šíření virových respiračních nemocí.

Jde o dokument zpracovaný za pomoci Hygienické stanice Hl. města Prahy. 

Kromě toho, že jde o bezpečí pracovníků. tak snižuje nebezpečí ekonomických následků. 

Hrozí totiž, že by mohlo dojít k nucené karanténě všech pracovníků, kteří se například schází na "tradičních" poradách. 

Česky

V příloze naleznete zápis z jednání PS mapování z 10.3.

Česky

V příloze naleznete dokument s připomínkami VNICTP z.s. k výzvě Odborná konzultace Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz.

Česky

V příloze naleznete ke stažení dokument adresovaný ČTÚ. 

Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s. (VNICTP) se tímto dovoluje obrátit na Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad) se žádostí o přešetření situace na trhu poskytování  telekomunikační služby volání na účet volaného, neboli tzv. služby bezplatného volání, mezi koncovými uživateli známé také pod označením „ volání na zelené linky“. Níže uváděné ceny jsou obchodním tajemstvím.

Více v dokumentu. 

Česky

V příloze naleznete kopii ČTÚ na žádost VNICTP z 31.1. 2020 o poskytnutí kopie zápisu z jednání Rady Úřadu ze dne 17.12. 2019. K žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 

Česky

V příloze naleznete dopis VNICTP společnosti Mikrotik ohledně produktů a certifikací pro pásmo 60GHz. Dopis je v angličtině.

Česky

Stránky