VNICTP

V pondělí 2.7. se zástupci VNICTP z.s., ČTTK z.s. a APKT z.s. setkali s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. 

Tématem rozhovoru bylo řešení dlouhodobého problému upozaďování významu Hospodářské komory České republiky ČR v některých oborech ICT ve prospěch ICT Unie. 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání Pracovní skupiny SMART CITY ICT.

Česky

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete k případným připomínkám materiál, kterým chce VNICTP odůvodnit návrh dalšího snížení poplatkův pevné službě. Měl by vést k značnému snížení cen IO pro PTP spoje do malých obcí. 

 

K uplatnění připomínek má dojít do pátku 31.5.

Česky

V rámci posledního jednání pracovní skupiny pro rekodifikaci stavebního práva při Hospodářské komoře ČR byly mimo jiné řešeny následující otázky, k nimž by tato PS ráda znala stanovisko Platformy. Jedná se o záležitosti, které jsou pro nás úzce spjaté s výstavbou telekomunikačních sítí, ačkoliv jejich případný dosah by se v novém stavebním řízení uplatnil univerzálně (tj. v tuto chvíli se nepočítá, že by ve vztahu k těmto otázkám existoval odlišný režim pro naše sítě).

Česky

VNICTP z.s. se zúčastnil pracovní snídaně Instutu pro politiku a
společnost. Tento Institut je napojený především
na politickou reprezentaci ANO.

Cílem setkání bylo přinést informace pro určitou část politické reprezentace.
Témata byla: 
Co je zapotřebí udělat, aby se urychlilo zasíťování České republiky?
Jakou roli v procesu hrají stát, municipality a poskytovatelé
internetu?

Česky

16.dubna proběhl v Brně nultý ročník konference ISP Municipality. Z něj a z práce s municipalitami obecně si neseme celou řadu zkušeností. Záštitu nad konferencí převzal Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s.

ISP Municipality, které ve svém nultém ročníku proběhly 16. dubna v Brně, hodnotíme jako úspěšné setkání samospráv a společností “dělajících” internet. Ukázalo se, že poměrně vysoký počet regionálních operátorů se zároveň poddílí na správě obcí.

Z nultého ročníku si neseme celou řadu zkušeností pro další ISP Municipality.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete připomínky VNICTP k materiálu BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks, určené k interní diskuzi.

Dotazníky budou směřovat k EU poskytovatelům, proto jsme považovali za důležité je zevrubně prozkoumat a okomentovat. Bylo nutné doplnit bezdrátové poskytování, protože kritéria sítě s velmi vysokou kapacitou bezdrátové sítě beze zbytku splňují. 

 

Prosím v termínu do 4.4. do 21:00 zašlete svoje připomínky. 

Česky

V příloze naleznete k připomínkování materiál Systémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České republice.

 

Připomínky lze zasílat  8. 4.2019 na e-mail: pripominkovani@komora.cz a jolana.svobodova@komora.c

Česky

 

Česky

Stránky