VNICTP

 

Česky

Česky

Vážení členové,

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 2. kolo dotačních výzev pro podporu výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Dotace lze žádat na projekty v bílých oblastech v této mapě:

www.verejnakonzultace.cz

Česky

Na této adrese najdete nahraný slovník ČSN IEC 60050-732+A1+A2. Slovník je stále ještě ve fázi vývoj, svou funkci, spočívající v bezplatném přístupu k uvedeným definicím, ale plní. 

Česky

Vážení kolegové,

 

na základě předloženého návrhu rozpočtu spolku na rok 2019, který schválili prezidium VNICTP z.s. dne 13.12.2018, si dovolujeme zaslat Vám k doplnění do Vaší Rámcové smlouvy o spolupráci jako přílohu Cenový výměr 2019.

Důvodem změny Cenového výměru je především rozpočtová jistota. V podobných asociacích je zvykem, že členství bývá uzavřené na období jednoho kalendářního roku. Protože naše činnost a z ní vyplývající závazky má dlouhodobý charakter, upravili jsme v tomto duchu Cenový výměr. To se týká členů A a B.

Česky

Aktuální číslo 1/2019

Česky

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019 VŠEM SVÝM ČLENŮM PŘEJÍ ZASTUPCI VÝBORU NEZÁVISLÉHO ICT PRŮMYSLU.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU, TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI I V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE. 

 

 

 

Česky

Metodická pracovní pomůcka

Vztah mezi zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. podepsal Memorandum o spolupráci na rozvoji vysokorychlostního internetu se Sdružením měst a obcí České republiky. 

SMS ČR podpoří naše body pro usnadnění výstavby, především v rurálních oblastech. Za velmi důležité považujeme body ve smyslu koordinace výstavby, a databáze záměrů pro společnou přípravu projektů.

 

 

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se aktivně poddílí na vývoji legislativních a nelegislativních opatření pro rychlejší rozvoj sítí elektronických komunikací. Pro snadnou orientaci v prosazovaných bodech Vám představujeme náš

Plán pro usnadnění výstavby NGA sítí. 

 

Některé tyto body byly uplatněné také v dokumentech Akční plán usnadnění výstavby sítí nové generace 2.0. NPRSNG 2.0.

 

1: Vznik krajských databází záměrů investic do liniových staveb v intra i extravilánu podle zákona 194/2017 Sb. 

Odůvodnění k bodu 1)

Česky

Stránky