VNICTP


Jednání se účastní VNICTP jako expert MPO.
 

Česky

VNICTP podal podněk k vydání stanoviska ČTÚ, týkající se změn v §63 ZEK. Jde o ustanovení k možnosti výpovědi ze smluvního závazku za 1/20 hodnoty závazku. 

 

VNICTP se opíral o článek 105 ECCC. 

Článek 105

Délka trvání smluv a jejich ukončování

Česky

V příloze najdete dopis k tématu Nevyvážená informační kampaň k přechodu na nový vysílací standard DVB-T2, který jsme právě odeslali na MPO a MK ČR. 

 

O dalším vývoji budete informováni.

Česky

Česky
Česky

Česky

V příloze naleznete pozvánku na Setkání starostů členských obcí MAS Lípa pro venkov z.s.

Česky

V příloze naleznete finální verzi strategie Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice.

Česky

VNICTP zaslal svoje připomínky k aktualizaci dvou dokumentů PVRS, které se týkají budoucího Všeobecného oprávnění pro pásmo 60 GHz (budoucí aktualizace VOR_12). 

Z podnětů členů víme, že dochází k dojmu, že pásmo bude určené pouze pro provoz typu bod - bod. 

Nic takového ČTÚ nenavrhuje, technologie bod - více bodů a více bodů - více bodů se schovávají v definici Stanice pro širokopásmový přenos dat.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z. s. hrdě zaštítil konferenci Strategie kybernetické bezpečnosti v době AI a 5G, která se koná 28. 1. 2020, Deloitte Praha. Program a detailní informace naleznete zde

Česky

Stránky