Tiskové zprávy

Česky

Praha, 17. srpna 2018 – Povinnosti informovat o jednostranné změně smlouvy nelze dostát pouhým sdělením, že k takové změně v dohledné době dojde a odkazem na další informace na webu. Pokud se má účastník kvalifikovaně rozhodnout, jestli mu zamýšlená změna bude vyhovovat nebo ne, a uplatnit tak své právo na ukončení smlouvy bez sankcí, musí být o změně informován komplexně a způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí sporu Vodafone s jedním z jeho zákazníků, o kterém informuje dnes vydaná Monitorovací zpráva ČTÚ.

 

Česky

Český hydrometeorologický ústav změnil postup pro sankce při rušení metoradaru ve sdíleném pásmu RLAN.

Česky

Prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek 27. sprna 2018 podepsal již druhé Memorandum o spolupráci tentokrát s Plzeňským krajem. Memorandum podepsal společně s náměstkem hejtmana panem Ivem Grünerem. Obě strany si kladou za cíl přispět k rozvoji konkurenceschopnosti v Plzeňském kraji, Výbor se bude snažit vytvářet platformu pro rozvoj průmyslového oboru v ICT, napomůže ke tvorbě krajských koncepcí a strategií tak, aby ICT průmysl dokázal být akcelerátorem konkurenceschopnosti a úspěchu Plzeňského kraje.  

Česky

Česky

VNICTP ve spolupráci s představiteli Českého telekomunikačního klastru z.s. a Asociací provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR z.s., kteří spolu reprezentují poskytovatele pevného připojení k síti Internet pro více nežli polovinu domácností v České republice, poděkoval Vládě za schválení změn ve způsobu vyměřování poplatků za využívání spektra pro telekomunikační účely. Celý text děkovného dopisu naleznete v příloze. 

Česky

Jménem Výboru nezávislého ICT průmyslu bylo distribuováno do poštovních schránek ve městě Mnichovice prohlášení týkající se kvality a technické udržitelnosti provozu sítě veřejné služby Mnichovice - Kosmonet. S takovým prohlášením nemá naše asociace nic společného a od takového způsobu komunikace se distancujeme. VNICTP, z.s se důrazně ohrazuje proti používání svého dobrého jména. Přejeme městu Mnichovice a její síti mnoho zdaru a úspěchu v čistém konkurenčním boji. 

Česky
Česky

Česky