Regulace

Vážení kolegové, 

v příloze najdete komponentu Digitalizace NPO, část MPO. 

České komponenty jsou v Bruselu přijímány s uspokojením. Bude vydáno v dubnu 2021. Dotace musí mít uzavřené smlouvy do května nebo června 2023.

Česky

Vážení kolegové, 

 

Výbor nezávislého ICT průmyslu si po důkladné poradě s členskou základnou dovoluje navrhnout do další diskuze k tématu Společné řešení pro přenositelnost služby přístupu k Internetu - Vyhlášky změna poskytovatele přístupu k internetu: 

Česky

Vážení kolegové, 

 

jak jsme již sdělovali během videokonferenční schůzky v pátek 29.1., asociace ČTTK, VNICTP, ČAT a APKT ve shodě se společnostmi O2 Czech republic a ISP Alliance si dovolují navrhnout změnu textu kapitoly 6.2 Opatření na straně nabídky, podkapitola Vymezení území pro veřejnou podporu. Konkrétní podoba navrhovaných změn je zachycena v přiloženém dokumentu ve formě revizí. 

 

Česky

---------- Forwarded message ---------
Od: Rychtaříková, Tereza, Vodafone CZ <tereza.rychtarikova1@vodafone.com>
Date: so 30. 1. 2021 v 18:32
Subject: Připomínky Hospodářské komory, sekce IT a telekomunikace k přípravě vyhlášky ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu
To: HANKIEWICZOVÁ Hana <hankiewiczovah@ctu.cz>

Česky

Připomínky k materiálu Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou (Národní plán), který byl předmětem meziresortního připomínkového řízení od 20. 11. 2020 do 4. 12. 2020.

 

V příloze naleznete návrh tabulky vypořádání Vašich připomínek. Pro plnost rovněž posíláme:

Česky

V příloze naleznete pracovní text pro Národní plán obnovy, a dále návrh novely GBERu, připomínky je nutné připravit do 20. ledna 2021.

Česky

Vážená paní,
Vážený pane,


dovolte nám se na Vás obrátit jako na kontaktní osobu uvedenou podnikatelem při oznámení komunikační činnosti Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) a vyzvat Vás k registraci do systému pro sběr informací srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací, který ČTÚ provozuje.

Cílem srovnávacího nástroje je umožnit koncovým uživatelům porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a tím přispět k celkovému zvýšení transparentnosti a přehlednosti těchto služeb pro uživatele.

Česky
  1. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ,zatím nezasedal ani není naplánované žádné zasedání https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=200
  2. Bod 1 – tedy odsun termínu výmazu r.č. z OP 31. 12. 2021 – musí být aktuálně naše priorita, abychom se vyhnuli nárazu do zdi. V tomto ohledu se přeci jen během ledna posunuly dvě věci.
Česky

---------- Forwarded message ---------
Od: Jan Slanina <jan.slanina@clfa.cz>
Date: út 19. 1. 2021 v 9:57
Subject: Re: rodna cisla hospodarska komora - nový vývoj
To: Petr Josefi <caek@caek.cz>, Michal Krejčík <michal.krejcik@o2.cz>

Česky

Od: Jakub Rejzek <jakub.rejzek@vnictp.cz>
Date: út 19. 1. 2021 v 10:51
Subject: Fyzická infrastruktura uvnitř budov - veřejný přístup
To: <semerak@bytes.cz>


 

Vážený pane Semeráku, 

 

děkuji Vám za osvícený přístup při budování rozvodů vysokorychlostní sítě uvnitř Vámi spravovaných budov v Táboře. 

 

Česky

Stránky