Regulace

Vážení kolegové, 

 

protože máme velké množství reakcí na aktuální kontroly ze strany ČTÚ, doplňuji výklad a popis povinností, reagujeme na celou členskou základnu tímto mailem.

 

Avizovali jsme kontrolu VOP, ale to byla z ČTÚ zavádějící informace. Úřad kontroluje všechny smluvní dokumenty, které jsou zveřejněné na stránkách a také vyžaduje kopie smluv uzavřených po 1.1.2021. 

Úřad během konzultací připustil různé podoby uvedení požadovaných informací, pokud jsou tyto dokumenty součástí Smlouvy.

Česky
Česky

Vážení připomínkovatelé,

dovoluji si Vás upozornit na nový materiál k připomínkování Koncepce SMART Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony.

 

Česky

-----Original Message-----
From: HANKIEWICZOVÁ Hana <HANKIEWICZOVAH@ctu.cz>
Sent: Friday, January 8, 2021 11:53 AM
To: Martin Dvořák <martin.dvorak@vnictp.cz>

Česky

Informace z WRC-19. Změnu NKT plánují do poloviny roku 2021

Česky

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy v podobě, jak bude schvalována s kraji.

Česky

Vážení členové sekcí, připomínkovatelé,

 

zasílám vám k připomínkování Návrh rozhodnutí k environmentálnímu řízení a výkonnosti – Odvětvový referenční dokument pro telekomunikační služby a služby ICThttps://www.komora.cz/legislation/eu-18-21-odvetvovy-referencni-dokument-pro-telekomunikacni-sluzby-a-sluzby-ict-t5-2-2021/

Česky

Vážení kolegové, 

 

v příloze najdete komponentu Digitalizace NPO, část MPO. 

České komponenty jsou v Bruselu přijímány s uspokojením. Bude vydáno v dubnu 2021. Dotace musí mít uzavřené smlouvy do května nebo června 2023.

 

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek
VNICTP z.s.
jakub.rejzek@vnictp.cz
+420 727938968

Česky

Vážení kolegové, 

v příloze najdete komponentu Digitalizace NPO, část MPO. 

České komponenty jsou v Bruselu přijímány s uspokojením. Bude vydáno v dubnu 2021. Dotace musí mít uzavřené smlouvy do května nebo června 2023.

Česky

Vážení kolegové, 

 

Výbor nezávislého ICT průmyslu si po důkladné poradě s členskou základnou dovoluje navrhnout do další diskuze k tématu Společné řešení pro přenositelnost služby přístupu k Internetu - Vyhlášky změna poskytovatele přístupu k internetu: 

Česky

Stránky