Regulace

Dovolujeme si Vás informovat, že  1. března 2021 vláda schválila Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou.

Národní plán je veřejně dostupný na stránkách MPO – lze ho stáhnout zde. Později na této webové stránce bude taky publikováno usnesení vlády a anglická verze Národního plánu (v současnosti materiál je překládán).

Česky

Pět stran tabulek s povinnostmi, které má podnikatel v elektronických komunikacích vůči spotřebiteli a vůči účastníkovi, ať už jde o fyzické osoby podnikající, anebo právnické osoby. 

- Rozesláno na členy VNICTP

- Rozesláno prostřednictvím databáze VNICTP

- Rozesláno prostřednictvím databáze členských firem

- Zveřejněno prostřednictvím sociálních sítí a veřejných článků. 

 

Doporučený text pro popis vlivu odchylek:

Česky

Dobrý den,

níže najdete návrh pozměňovacího návrhu energetiků, kteří usilují o jednoduchou pokládku sítí elkom vedle jejich infrastruktury.

Prosím o Váš názor, zda ponechat, podpořit, negovat, doplnit.

Děkuji Vám

V návaznosti na hovor posílám identifikaci pozměňovacího návrhu k stavebnímu zákonu, o kterém jsme mluvili:

V rámci pojednávání HV byl načten i níže PN - doplnění přílohy 1 Drobné stavby o následující:

Česky

Vážení kolegové, 

 

posílám shrnutí a postup. Protože téma nebylo na jednání Výboru dokončeno, vyžádal jsem si pozvánku na další zasedání. Pozval jsem se, prostřednictvím našich poslanců, na další jednání s tématem spojená. Kdo chce jít se mnou dejte prosím vědět

 

 

Shrnutí: 

 

Informace z jednáni

Česky

Report CETPu Evropské komisi odpovídající na mandát prozkoumat WAS/RLAN

Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate to
amend Decision 2005/513/EC on the harmonised use of radio spectrum in the 5
GHz band for the implementation of WAS/RLAN following WRC-19

Česky

Vážení kolegové,

v příloze tohoto mailu uplatňuji připomínky k návrhu opatření obecné
povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/12/x.2021-y k využívání
rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos
dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz.

Česky

Vážení kolegové,

v příloze najdete uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné
povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/XX.2021-Y pro
kmitočtové pásmo 4200–5925 MHz.
 

Česky
Česky

–Pásma: 5725-5850 MHz a 5150-5250 MHz (nově – outdoor)

–Veřejná konzultace k návrhu PVRS-24 a VO-R/12 zahájena 20. 1. 2021

Registrace uživatelů i stanic bude rovněž na webu rlan.ctu.cz

–Registrují se jen AP, uvádí se jen GPS; v návrhu VO-R/12 je také podmínka k uvádění portálem přiděleného ID v SSID stanice AP

–V pásmu 5,8 GHz jsou navíc ochranné zóny (mýto, vojenské prostory):

Předpoklad otevření Duben 2021

Česky

From: Tomáš Švec <tsv@tsv.cz>
Sent: Monday, February 1, 2021 3:14 PM
To: Pavel Ježdík <pavel@eurosignal.cz>
Subject: Fwd: Souhlas s přípoloží chrániček optického kabelu

 

Česky

Stránky