Regulace

Zpráva z Podvýboru pro regionální školství. Očekávání návrhů diskriminující podnikatelský sektor se nenaplnilo na Podvýboru pro regionální školství dne 16.3.2021. 

Zato 17.3. na zasedání Hospodářského výboru došlo k politováníhodným útokům na podnikatele ze strany předsedkyně ČTÚ, ve kterém interpretovala ojedinělý exces jako systémový problém a podporovala tak některé návrhy v zákoně o elektronických komunikacích. 

 

 

Návrhy usnesení Podvýboru: 

 

Návrhy usnesení:

 

Česky

Komise projednávala naši stížnost na postup NUKIB

Česky

Dobrý den,

 

děkuji za zpracování tabulky, do které jsme za ČEZ doplnili další možné scénáře, kde jsme identifikovali možný problém v zajištění kontinuity procesu pokud by došlo ke zrušení RČ bez náhrady jiným stálým identifikátorem, viz červený text.

 

Česky

Dobrý večer vespolek,

 

dal jsem dohromady pro účely jednání s MV a MSp základní životní scénáře, kdy jakýkoli potencionální věřitel může mít legitimní zájem na tom, aby identifikoval svou protistranu. Jde o kazuistiku, která nás určitě nemine. Potřeboval bych vás požádat, abyste se na ty scénáře podívali a zamysleli, zda nějaký třeba nechybí. Snažil jsem se psát to obecně, jde o řešení napříč soukromým sektorem bez ohledu, zda poskytuji plyn/elektřinu, pronajímám auta anebo poskytuji pojištění…  

 

Česky

Požadavky ČTÚ. 

Popis vlivu odchylek, doplnění: 

Kromě popisu reklamačního řízení pracovníci kontrolního úřadu požaduji také doplnění věty: 

ČTÚ: Vlivy velké trvající odchylky nebo velké opakující se odchylky se projevují zhoršením kvality streamovaného videa, delší dobou odezvy nebo delší dobou stahování.

Protože my chápeme, jak funguje decentralizovaná počítačová síť, doplňujeme doporučení: 

Česky

Vážení kolegové, 

 

pro informaci zasílám text z jednoho protokolu o kontrole, který ČTÚ zaslal v rámci kontroly naplňování VO-S1. 

Česky

EU: WiFi4EU
Evropská komise se rozhodla prodloužit instalační období všem příjemcům WIFi4EU, aby umožnila každé dotčené obci dokončit své projekty. Implementační období je prodlouženo o 6 měsíců pro všechny příjemce všech 4 výzev WiFi4EU. 

Česky

Česky

Dovolujeme si Vás informovat, že  1. března 2021 vláda schválila Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou.

Národní plán je veřejně dostupný na stránkách MPO – lze ho stáhnout zde. Později na této webové stránce bude taky publikováno usnesení vlády a anglická verze Národního plánu (v současnosti materiál je překládán).

Česky

Pět stran tabulek s povinnostmi, které má podnikatel v elektronických komunikacích vůči spotřebiteli a vůči účastníkovi, ať už jde o fyzické osoby podnikající, anebo právnické osoby. 

- Rozesláno na členy VNICTP

- Rozesláno prostřednictvím databáze VNICTP

- Rozesláno prostřednictvím databáze členských firem

- Zveřejněno prostřednictvím sociálních sítí a veřejných článků. 

 

Doporučený text pro popis vlivu odchylek:

Česky

Stránky