Regulace

Dne 30.6. proběhlo jednání zúčatněných stran na přípravě aktualizace normy ČSN 73 6005 Prostorová norma. 

 

Jednání, které jsme navrhli pro vypořádání připomínek MŽP, bylo velmi vypjaté. Zástupci MŽP, IPR a SMO ČR hájí navrhované změny klimatickými změnami a zdůrazňují. že naše sítě je třeba postupně vymisťovat na naše náklady tak, aby mohlo být umístěna vegetace (modrozelená infrastruktura). 

 

Česky

Armáda České republiky má povinnost reportovat do ústředí NATO veškeré změny, které se týkají regulace spektra vyhrazené pro sdílení s vojenskými účely. 

Česky
Česky

Dobrý den,

protože PS na dnešním jednání upravila svůj program pro tento týden (poslední jednací týden této 49. schůze), z důvodu přerušení jednání ve čtvrtek, kdy se bude konat mimořádná schůze kvůli suchu, vypadl pro tento den již dříve pevně zařazený bod - 1.čtení novely zákona o VZ.

Česky

Připomínky jsou ve formě komentářů v příloze. Doplnil jsem je ještě komentářem vyjadřujícím podporu podržet ochranu investic na rychlosti 30 Mbps proti dotacím z veřejných prostředků. 

Česky

Vážení kolegové, 

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v rámci svého pravidelného sběru dat prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (dále jen „systém ESD“) připravuje několik změn, o kterých si se zavedenou praxí dovoluje informovat. 

Níže v této souvislosti uvádím předem soupis plánovaných úprav v rámci sběru dat za rok 2020, prosím o Vaše případné reakce. 

V příloze najdete prezentaci k této věci. 

Česky

Vážení,

 

zasílám Vám k informaci a k případné kontrole vypořádací tabulku materiálu „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony“.

 

Česky

Vážení kolegové, 

 

včera proběhla další schůzka k novele Zákona o vojenském zpravodajství. Proběhla v prostorách Svazu průmyslu a dopravy, za účasti zástupců Vojenské rozvědky a zástupců sektoru. 

V příloze najdete návrhy změny Zákona od VZ, NIC.cz a Seznam.cz 

 

My jsme odmítli změny paragrafového znění upravovat. Docílili jsme změny ve smyslu garantované pasivity nástrojů detekce, Vojenská rozvědka se zavázala používat již vybudované infrastruktury pro Data retention, celý proces se přesune do roviny správního řízení. 

Česky

Vážení kolegové,

pan Ing. Pavel Černý ze Sitelu byl na náš návrh jmenován členem Technicko normalizační komise TNK66 Inženýrské sítě. To je dobrá pojistka pro případné nežádoucí změny v technických normách. 

Česky

Vážení kolegové,

 

pro Vaši informaci, energetici se po naší výzvě připojli. Včera jsme mluvil s panem náměstkem Očkem. Jsou připravení podpořit naši pozici. 

 

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek
VNICTP z.s.
jakub.rejzek@vnictp.cz
+420 727938968

 

Česky

Stránky