Regulace

Vážení členové VNICTP,

v návaznosti na chystající se valnou hromadu VNICTP dne 29. září 2020
a na vyhlášenou konzultaci Evropské komise ohledně hodnocení pravidel
státní podpory pro zavádění širokopásmové infrastruktury bychom chtěli
získat od našich členů podněty k naší chystané reakci na tuto
konzultaci a případně toto i diskutovat na naší valné hromadě.

Česky

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci na téma Hodnocení
pravidel státní podpory pro zavádění širokopásmové infrastruktury s
termínem do ledna 2021.
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_broadband/index_en.html

Česky

Výsledky ukazují reálné testy pomocí zařízení EXFO v provozu sítě Fiber - 80 GHz  PTP - 60 GHz PTMP. Vysoké hodnoty jitteru a latence budeme ještě zkoumat, pravděpodobně jde přetížený switch před výměnou / anebo důsledky přetížení logiky 802.11ad při vysokém počtu klientů per sektor. 

Česky

Vážení kolegové,

Český telekomunikační úřad vložil do eKlepu návrh vyhlášky, která mimo
jiné zavádí další povinnosti pro podnikatele, a to odevzdávání údajů
pro srovnávací nástroje. Ten má sloužit spotřebitelům pro orientaci v
nabídce.

Česky
Česky
Česky

Vážení kolegové, 

 rád bych Vás touto formou krátce informoval o novele zákona o vojenském zpravodajství a některých dalších legislativních aktivitách z nadcházející schůze Poslanecké sněmovny. 

 Schůze začíná 15. září 2020 a má trvat do 2. října 2020, na programu je 494 bodů (včetně ústních interpelací). 

Česky
Česky
Česky

Vážený pane řediteli,

 

po našem jednání minulý týden, za které bych Vám ještě jednou rád jménem zúčastněných poděkovat, a naší dnešní telefonické konzultaci v uvedené věci, zasílám návrh na úpravu znění pozměňovacího návrhu k úpravě zákona o právu na digitální služby.

 

Česky

Stránky