Regulace

Zákon o vojenském zpravodajství. PN byl načten a doporučen ke schválení. Vše je na dobré cestě. 

Česky

Vážení kolegové, 

 

Úřad nám dal 48 hodin (sic!) na vyjádření připomínek k novému návrhu povinností a struktury dat pro Srovnavač. 

 

Rada bere zpět email paní Smrkovské a považuje jej za bezpředmětný. 

 

Česky

Touto cestou bych Vám rád poskytl v rámci pracovní skupiny mapování, naši analýzu o pokrytí škol sítěmi NGA.

Tento výstup vznikl ve spolupráci s MŠMT a na podkladě dat, která máme od ČTÚ z každoročního geografického sběru dat.

 

Z řad podnikatelského sektoru bylo avizován zájem o tyto informace mimo jiné pro využití v rámci CSR aktivit

Česky

Data retention: ESD ve svém rozhodnutí ze 6. října stanovil národním státům změnu povinností týkajících se sběru dat provozních a lokalizačních údajů. Nově by mělo ke sběru dat docházet buďto adresně na základě soudního rozhodnutí, anebo plošně v případech ohrožení národní bezpečnosti státu - na předem stanovené období. V odkaze důkladnou analýzu k rozsudku Evropského soudního dvora v věci Data Retention. Může nám posloužit k impulsu ke změně plošného sběru.  Děkuji Vám za případné reakce v této záležitosti.

V příloze kompletní analýza ke stažení. 

Česky

VNICTP zaslal 9.10. svoje připomínky k návrhu vyhlášky k záměru Srovnávací nástroj cen a kvality - § 66a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Zároveň jsme zaslali dopis nejen za Hospodářskou komoru, ale také za vybrané asociace (připravený VNICTP). 

Výsledek veřejné konzultace měl na samotný kritizovaný záměr pramalý efekt, 10.11. jsme obdrželi od paní ředitelky Smrkovské materiály "po vypořádání", která žádnou zásadní změnu nepřinesly.

Česky

Z textu emailu PS Mapování při MPO a ČTÚ,

 

Vážení kolegové, 

dovoluji si zaslat návrh změn do dokumentu Nápověda k VHCN. Změny jsou škrtnuté a doplněné je podtržené. Nejde o žádné revoluční změny, ale o úpravu terminologie k obvykle používané. 

V sektoru jsme nestihnuli realizovat všeobecnou diskuzi, tak proběhla pouze mezi některými asociacemi a technickými experty. Je proto možné, že obdržíte ještě další návrhy. 

Česky
Česky

Vážení kolegové,

dovoluji si se na Vás obrátit s prosbou o spolupráci v jiném tématu.
Tím je novela insolvenčního zákona. Tu v tichosti schválila vláda, a to bez mezirezortního připomínkového řízení a bez projednání na Legislativní radě vlády, a nyní již je ve sněmovně v režimu legislativní nouze, tedy jde rovnou do druhého čtení. Sněmovní tisk č. 1073.
Garančním výborem je Ústavněprávní výbor, zpravodaj zatím není zveřejněn.

Česky
Česky

V příloze naleznete parametry pro srovnávač po konzultaci.

Česky

Stránky