Regulace

V příloze nalezenete zápis z jednání PS Mapování MPO 8.7.2019.

Česky

V příloze naleznete k připomínkám a komentářům materiál Mapování propojovacích bodů přípojných distribučních sítí. Tento dokument je kick off z MPO k novému mapování. 

Zde máme dva cíle. MPO tímto dokumentem jednoznačně směruje další dotační programy do backhaulu. To vítáme a je to ve shodě se zadání Valné hromady Výboru, tedy mapování jako takové považujeme za „nutné zlo“.

Česky

Návrh novely ZoEK 127/2005 Sb. 

Téma spolků se dotýká novely ZoEK, která je nyní v PS připravována. Spolková problematika se nám na PS pro transpozici kodexu vytratila, protože se zúžila do problematiky daňové. To je však pouze malý výsek problémů, se občanskými sdruženími poskytující internet spojených. 

Česky

Dokumenty jsou opět k dispozici také na společném úložišti: https://drive.google.com/drive/folders/13D0HUxNABgeuKazyG1G1V5UEwXoMx7UR

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání PS Mapování, které se konalo dne 8.7. 2019 v sídle MPO.

 

 

Česky

V příloze naleznete ověřený zápis a usnesení z 31. sněmu Hospodářské komory České republiky, který se uskutečnil dne 23. května 2019 v Aquapalace Hotel Prague.

Česky

Český telekomunikační úřad zve na workshop, na kterém představí svůj záměr zahájit proces stanovení minimálních požadavků na kvalitu služby přístupu k internetuv souladu s článkem 5 odst.1)  Nařízení EP a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25.11.2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu. 

 

Workshop se uskuteční:

 

dne:     15. srpna 2019 od 10:00 hodin

místo: ČTÚ, Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 219,

 

Česky

V příloze naleznete newsletter Broadband Europe, jehož součástí je také 2019 DESI Report.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete podpůrnou argumentaci pro téma Daňové odpisy, které se stalo součástí Akční plánu.

V příloze je kromě textu s argumentační podporou také tabulka s délkami odpisových dob ve srovnalných státech EU. Bohužel není možné získat data ze všech zemí Unie, protože institut odpisové doby není ve všech zemích používán a dotazů zástupci administrativy ne vždy rozumí.  

Česky

V příloze a na tomto odkazu naleznete materiál, určený k připomínkám. Jedná se o zavedení daně, kterou se bude zdaňovat poskytování vybraných digitálních služeb (provedení cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodej dat o uživatelích).

Česky

Stránky