Regulace

SMĚRNICE NIS 2
Východiska, cíle a vybrané klíčové aspekty návrhu směrnice NIS 2, včetně rozsahu povinných subjektů a hodnocení dodavatelů.

Česky

Naši asociaci požádal Telekomunikační úřad o poskytnutí informací na následující otázky:

 

1. Je podle Vašeho názoru a zkušeností nutné a potřebné uložit poskytování dílčí služby přístupu k internetu, včetně připojení potřebného pro využívání služby přístupu k internetu v rámci univerzální služby jako povinnost? Uveďte argumenty podporující Vaše tvrzení.

2. Pokud je odpověď na otázku č. 1 záporná, domníváte se, že je taková služba na trhu dostupná i bez uložení povinnosti v rámci univerzální služby? Uveďte argumenty podporující Vaše tvrzení.

Česky

Co se týče používat šíři ochranného pásma jako šíři pro výpočet byl zvyk, který však nová vyhláška mění.  To je věc, která naprosto zásadně mění cenovou politiku věcných břemen a a bohužel nepochopení této změny ze strany úředníků, vede k různým výkladům, tady by stálo za to zapracovat na zjednodušení výkladu/sjednocení pojmů.

Jsou tu podle mě 3 zásadní argumenty, proč se šíří technické infrastruktury nemyslí nebo nemůže myslet šíře ochranného pásma.

Česky

Dovolujeme si Vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb.

 

Česky

Our association would like to submit observations regarding the
Commission's serious doubts letter - Case CZ/2021/2351: Wholesale
access and call   origination on public mobile telephone networks in
the Czech Republic.

Preface:
VNICTP is a one of the largest associations of small and medium
telecom operators in the Czech Republic. For the purpose of this
submission the opinions raised don't express opinion of our member -
Vodafone Czech Republic a. s.

Česky

 

 

Programové prohlášení vlády | Vláda ČR (vlada.cz)

 

 

 

Podpora rozvoje digitální ekonomiky

Česky

Byli jsme osloveni ze strany SÚKL k téma Zákonu o léčivech -  reagující na stránky s nelegální nabídkou léčivých přípravků, kompletní text naleznete níže.

 

Reakce VNICTP z. s.:

 

Tato debata byla vedena již při příležitosti zakazování hazardních her. Jsme přesvědčení, že blokování na úrovni DNS je možné použít i u domén nižšího řádu. 100% zablokování obsahu zajistit nelze, jako technici Vám z ruky popíšeme  100 + 1 způsobů, jakými obejdeme libovolný pokus o blokování obsahu na internetu. 

 

Česky

V návaznosti na aktualitu na Lupě https://www.lupa.cz/aktuality/sukl-pro-poskytovatele-spustil-seznam-blokovanych-stranek-je-v-pdf-a-bez-rss/?utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss bychom Vás rádi informovali o aktuálních informacích, které jsme získali ze SÚKL.

Česky

Zveřejňujeme prezentace z Internet Measurement Day, konaný dne 14. prosince 2021

 

https://features.icann.org/event/internet-ecosystem/internet-measurement-day-czech-republic

Česky

Česky

Stránky