Regulace

VNICTP z.s. se zúčastnil pracovní snídaně Instutu pro politiku a
společnost. Tento Institut je napojený především
na politickou reprezentaci ANO.

Cílem setkání bylo přinést informace pro určitou část politické reprezentace.
Témata byla: 
Co je zapotřebí udělat, aby se urychlilo zasíťování České republiky?
Jakou roli v procesu hrají stát, municipality a poskytovatelé
internetu?

Česky

Vážení kolegové,

  ve společném úložišti pps architektura jsou nové dokumenty, a to ve složkách

  • Prezentace (prezentace z jednání na ČUZK -> Architektura_DTM_CR_24042019.pptx )
  • JVF_DTM_obsah

A současně aktuální verze legislativního předkladu (v kořenové složce)

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZAvKY2hOWTWYxVc4_CB6Z7aJM1DT7Lh0

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete pravidelně rozesílané informace:

  • o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým jsme uplatnili připomínky),
  • o dění v Poslanecké sněmovně a Senátu;
  • o programu schůze vlády.

 

Pozvánky do výborů PSP a Senátu a tisky naleznete v aktivním odkazu přílohy obsahující informace o dění v parlamentu. V případě Vašeho zájmu jsem připravena informovat o dalších podrobnostech.

 

Česky

Na tomto odkaze naleznete zajímavý článek o povinnosti společenství vlastníků jednotek (SJV) zpřístupnit infrastrukturu uvnitř domu pro rozvod internetu. Článek se záležitostí zabývá především z právního hlediska.

Znění článku:

Česky

Přehled novel ZEKu:

 

1.       spotřebitel + portace  (sněmovní tisk 420)

 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB9S92LBO

 

2.       EU intra calls  (v eKlepu)

Česky

Pro členy VNICTP zveřejňujeme návrh znění Poslaneckého návrhu tak, jak jej vypracovalo naše právní oddělení.

 

Návrh do novely ZEK bychom doporučili upravit právě takto, protože faktický zákaz úvazků by poškodil spotřebitele v případě pevné služby. Zde zavádíme v souladu s ECC kodexem, článkem 5, splátkový kalendář podle zvláštní smlouvy, na náklady zavedení sítě elektronických komunikací.

 

Článek 105 ECCC

Délka trvání smluv a jejich ukončování

 

Česky

V příloze tohoto příspěvku nalezente připomínky ECTA k dotazníku BEREC.

Česky

V případě zájmu se, prosím, seznamte s dokumenty o DTM, digitálně technické mapě. Pan Jakub Rejzek je za VNICTP členem PPS Architektura, která DTM připravuje. 

Role DTM je důležitá pro digitalizaci stavebního řízení a jeho zrychlení, tedy je pozitivní. 

Nenahrazuje registr pasivní infrastruktury a nedá se předpokládat, že by plnění dat DTM mohlo být „hotové“ ve vztahu k EU programovacímu období pro 2020+. 

Česky

V příloze naleznete podklad na jednání, které by mělo proběhnout dne 16. 4. od 14 hod. v hlavní budově MPO, místnost 215. V první části by měl být probrán návrh vypořádání připomínek k čl. 1-31, jak bylo dohodnuto posledně, pak by se přikročilo k čl. 98-116, tj. ochrana spotřebitele i v kontextu sněmovních tisků 420, 421 a 417.

Připomínky k těmto článkům jsou vítány.

Příloha VIII kodexu bude překlopena do přílohy ZEK.

Česky

Evropský kodex pro elektronické komunikace a Nařízení BEREC

 

Publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

 

Dne 17. prosince 2018 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány předpisy Evropský kodex pro elektronické komunikace a Nařízení o BEREC, včetně regulace mezinárodního volání v rámci EU.

Česky

Stránky