Regulace

Česky

 

 

DOTAZ:

 

Dobrý den,
ještě navážu na naší konverzaci k pásmu 5,2 a 5,8 máme k dispozici
nějaké informace zda  na 5,8 lze použít legálně nějaká zařízení ? Na
registračním portále vesele přibývají registrované AP(a také CPE :D)
předpokládám, že to jsou běžně dostupná MK nebo UBNT.

 

ODPOVĚĎ

 

ne, doposavad není žádné legální zařízení od UBNT nebo MKT dostupné pro využívání v 5,8 GHz. U 5,2 GHz jsou dostupná zařízení, která mají možnost pracovat jak indoor, tak outdoor. 

 

Česky

Na základě pondělní on-line schůzky PS QoS SEK zasílám slíbený překlad ČTÚ dokumentu BEREC BoR (20) 165. K němu je výtah z komunikace BEREC-ČTÚ, který připojila pí ředitelka Hankiewiczová. Oba dokumenty poslal P.Filipi 27.11.2020 společně s ostatními materiály k GSD ART202, o kterých byla tenkrát prioritně diskuse. Tím jak byl překlad BoR (20) 165 zamíchaný mezi ostatní dokumenty GSD ČTÚ, mohl být snadno přehlédnut.

Česky

V příloze dostáváte k posouzení materiál MPO s názvem Národní plán obnovy.

 

Jde o strategický dokument pro čerpání finančního příspěvku z Nástroje pro oživení a odolnost, majícího podpořit investice do evropské ekonomiky, který bude předložen ke schválení příslušným orgánům EU.

 

Vzhledem ke stanovené délce připomínkového řízení v rozsahu 10 pracovních dnů, prosím o Vaše vyjádření k materiálu do středy 21. dubna 2021.

Česky

Dobrý den, přikládám reakce z členské základny, všechny jsou stejné:

 

1. Netmetr je nepoužitelný, vysoká chyba je známá, důvody chybového měření jsou dostatečně známé a vyžadují rozsáhlé zásahy do kódu. Zejména pro vysoké rychlosti je chyba natolik dramatická, v podstatě se máme bránit jeho využívání dokud nebude opraveno. 

Brouček: slabiny Netmetr jsou známy. Na KKTS Plzeň 2020 ČTÚ oficiálně přiznal omezení do 350 Mbit/s.

Česky

Vážení kolegové, 

 

dovoluji si zaslat připomínky k materiálu Národní plán obnovy. Je možné, že je budeme v neděli večer ještě doplňovat.  

 

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek; VNICTP z.s.

Česky

Dobrý večer vespolek,

 

posílám otázky, které nám vytanuly již na (resp. spíše krátce po) schůzce na MVČR doplněné o dnešní podněty, za něž velmi děkuji.

 

Pokud by někoho napadly další otázky, napište je klidně do těla e-mailu, já to pak do wordu doplním. Koncem týdne bych to rád poslal na MVČR, přičemž to určitě není poslední interakce, takže netřeba oba, kdyby nějaký dotaz přišel později.

 

Hezký večer a díky

 

Michal Krejčík

 

 

Česky

Příští výzva na jaře 2022, z Recovery fondu, kde je možné čerpat i v Praze. 

 

Data budou v létě. ČTÚ HH říká 15.7. 

 

Viktor Filip navrhuje chránit pouze připojená místa. Probíhá debata, zda to není proti GBER. 

 

HH rozebírá možnosti. 

 

FS: bude pro nejbližší výzvu možno použít bezdrátové připojení

PF: ano, pokud bude splňovat kritéria

Česky

Vážení členové PPS Spektrum,

 

v příloze najdete návrh zápisu z XI. jednání PPS (web-meeting 26. 3. 2021). Komentáře k návrhu textu přivítáme do 23. 4. 2021, poté rozešleme finální zápis. Podněty pro činnost skupiny samozřejmě můžete zasílat kdykoliv.

Menší věcná změna je na snímku 9 s ohledem na právní aspekty vzniklé v mezidobí: Původní předpoklad API pro napojení portálu rlan.ctu.cz na externí informační systémy nelze nyní potvrdit.

Česky

Dobrý den,

 

                rád bych vás informoval, že dne 13. 4. 2021 proběhlo první jednání Pracovního výboru pro konektivitu socioekonomických aktérů (pod MPO), který spadá do působnosti Výkonného výboru pro Digitální ekonomiku a společnost. Jednání vedli zástupci  Sekce fondů MPO.

 

Jednání jsme se zúčastnili s Viktorem Filipem, jako zástupci Sekce IT a telekomunikace při Hospodářské komoře ČR. Zasílám krátký zápis z jednání níže plus prezentaci v příloze. Viktora požádám o případné doplnění.

 

 

 

Česky

Stránky