Regulace

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání k aukci 700MHz z 5.2. 2020.

Česky

Připomínky kolegů z ČTTK z.s. k novelizaci ZEK, která transponuje ECCC. 

VNICTP z.s. připomínky neuplatnil, v souladu s dohodou Sekce IT a Telekomunikací. Připomínek se i tak sešlo dostatečně na to, aby byl text návrhu zákona 127/2005Sb. nutné ještě jednou dopracovat. 

Přílkladem je absence zákonných náležitostí pro ochranu osobních údaj, které uplatní podle výroku pana ředitele Prokeše UOOU. 

Česky

V příloze naleznete dokument Sdělení názorů na využití mikrovlnných pásem pro systémy 5G v pásmu 26 GHz Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s.

čj. ČTÚ-53 473/2019-619

 

Jde o konfirmaci mailem, za podepsanou verzi se má považovat ta, která byla zaslána Datovou schránkou.

 

Česky

MPO zveřejnilo svoji strategii Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice. 

Dokumenty jsou připojené ke stažení. 

 

Česky

Na základě podnětu VNICTP z.s. bylo založeno oddělení BCO při MPO.
Broadband Competence Office Česká republika je částečně financováno z EU, a ve zkratce jde o projekt Krajských koordinátorů výstavby.
 

Česky

 

Vážení kolegové, 

 

připravili jsme pro Vás sdílenou tabulku, ve které najdete seznam produktů do 60 GHz od firmy MikroTik s uvedenými čísly norem, schválení, zisku a výkonu. 

 

Další informace budeme doplňovat. 

 

Tabulka obsahuje i informace pro další technologie. Chcete-li posoudit nějakou jinou značku, kontaktujte nás. Postup byl konzultován s ČTÚ.

 

Odkaz s tabulkou je zde 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete návrh upraveného znění materiálů k projednání. Jedná se o upravený text vymezení parametrů QoS pro služby poskytované v pevném místě a o návrh etického kodexu poskytovatelů připojení k internetu jakožto samoregulačního dokumentu odvětví. Další přílohou je zápis z minulého jednání s opravou písařské chyby. Zápis z minulého jednání lze jinak považovat ze strany Českého telekomunikačního klastru za odsouhlasený. 

Česky

Monitorovací zprávě 01/2020 nastavil ČTÚ precedent svým rozhodnutím v případu spolku z Chrudimska. 

Spolky, jejichž vedlejší činností je poskytování služeb přístupu k internetu, jsou podnikateli v elektronických komunikacích a mají oznamovací povinnost vůči ČTÚ. 

Úřad uvádí: 

Česky

V aktuálním týdnu proběhly další konzultace k zařízení pro pásmo 60 GHz, k problému certifikace zařízení pro řádky d3 a d4 tabulky b) technické parametry stanic. 

ČTÚ písemně potvrdil, že bude uznávat certifikaci podle normy ETSI EN 302 567, pokud tuto vydala autorizovaná osoba (NB) pro venkovní použití. 

Odpadla tedy překážka, ve které jsou některá zařízení schválená pouze pro provoz v kmitočtovém úseku 57 - 66 GHz. 

Česky

Zápis z jednání pracovní skupiny Mapování ze dne 17.12. 2019 najdete v příloze.

Česky

Stránky