Regulace

V příloze naleznete rámcovou pozici Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k aktualizovanému návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz. Dokument je k dispozici také na webu ČTÚ.

Česky

Vážení kolegové, 

 

v eKlep a na základě připomínkového řízení HK ČR jsme se rozhodli připojit k připomínovému řízení k novelé Zákona o vojenském zpravodajství. 

 

Česky

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete vypořádání připomínek k implementačním plánům programu Digitální Česko. Prosím o vzetí na vědomí, případně přípomínky, které by negovaly vypořádání v tabulce, a to do středy 20.3. 2019 do 18.00 hodin.

Česky

V příloze najdete finální zápis z VIII. jednání PPS Spektrum 5. 2. 2019, po malých upřesňujících úpravách podle připomínek. 

Dále zde naleznete kapitoly do Akčního plánu (mikrovlny, poplatky) po úpravách v PPS Spektrum; texty byly všem již rozeslány po PS Nedotace (19. 2. 2019).

Další kroky popř. termín schůzky PPS budou upřesněny až po PS Nedotace (21. 3.).

Česky

V příloze najdete připomínky VNICTP z.s. k materiálu Implementační plány programu „Digitální Česko“.

 

Česky

V příloze najdete materiál Implementační plány programu „Digitální Česko“, určený k připomínkování, a připomínky VNICTP z.s. k materiálu Implementační plány programu „Digitální Česko“.

Česky

Níže naleznete zápis/postřehy z jednání. K první části budou v budoucnu ještě vypracovány připomínky pro VNICTP.

 

 

ZEK MPO 12.2.2019

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete formulář pro sběr dat, který si, prosím, pečlivě prostudujte, a případně připravte Vaše systémy pro možnost exportu těchto dat s předstihem. 

Česky

Na této adrese najdete věcný záměr nového stavebního zákona. 

Na znění věcného záměru se aktivně podílela HK ČR a jeho hlavní principy lze shrnout následovně:

Česky

Stránky