Regulace


Jednání se účastní VNICTP jako expert MPO.
 

Česky

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Důvodem pro předložení navrhovaného zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je snaha o rozvoj řemesel a řešení nezájmu mladé generace o tyto obory, který je příčinnou nedostatku řemeslníků na trhu práce.

Česky

V příloze naleznete body jednání PS Mapování z 5.12. 2019.

Česky

V návaznosti na nedávné schválení Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací se předpokládá zapojení skupiny PPS Spektrum u několika oblastí, a to v kap. 3.8 (Rozšíření podmínek využití MW pásem) a popř. i ke kap. 3.7 (Poplatky za spektrum). Vzhledem k tomu,
že těmto oblastem není bezprostřední potřeba pro fyzickou schůzku celé skupiny, předává se tímto členům PPS Spektrum obecná informace korespondenčně.

Česky

V příloze naleznete zápis z PS Mapování z 5.12.2019

Česky

V příloze naleznete zápis z pátečního jednání k opětovnému zaslání vypořádání připomínek ke geografickému sběru dat za rok 2019.

V příloze jsou obsaženy i nové návodné pokyny, které ve smyslu vypořádání již reflektují některé připomínky a body diskutované minulý pátek. Níže v textu je pak popsán obecný přístup ČTÚ.

Česky

VNICTP podal podněk k vydání stanoviska ČTÚ, týkající se změn v §63 ZEK. Jde o ustanovení k možnosti výpovědi ze smluvního závazku za 1/20 hodnoty závazku. 

 

VNICTP se opíral o článek 105 ECCC. 

Článek 105

Délka trvání smluv a jejich ukončování

Česky

V příloze najdete dopis k tématu Nevyvážená informační kampaň k přechodu na nový vysílací standard DVB-T2, který jsme právě odeslali na MPO a MK ČR. 

 

O dalším vývoji budete informováni.

Česky

Do meziresortního připomínkového řízení doputoval návrh nového Stavebního zákona

 

Je zjevné, že současný SZ po svém schválení v roce 2006 dopadl na rychlost schvalování staveb, a stal se jednou z příčin nedostatečné výstavby infrastruktury. Právě proto nesmíme dopustit dalšído důsledku nedomyšlenou rekodifikaci. 

Česky

V příloze naleznete materiály k připomínkovému řízení k uvolnění 60 GHz pásma, změna Všeobecného oprávnění 12.

Česky

Stránky