Regulace

Český telekomunikační úřad obdržel prostřednictvím kontaktní sítě BEREC informaci kosovského regulačního úřadu ARKEP (Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications), že Kosovu byl Mezinárodní telekomunikační unií ITU přidělen kód země (Country Code) +383 v souladu s doporučením ITU-T E.164. Informace o přidělení kódu byla publikována ve věstníku ITU Operational Bulletin č. 1114 ze dne
15. 12. 2016.

Česky

VNICTP požádal ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka o schůzku. Účelem setkání je agenda usnadnění výstavby a spektrum /dle bodů v Akčním plánu/. 

 

V bodech:

  1. Pásmo 60 GHz a obecně mm pásma pro rozvoj sítí 5G
  2. Rozvoj infrastruktury a jeho bariéry – věcná břemena a nízká úroveň koordinace staveb
  3. BCO / krajští koordinátoři
  4. Kodex a ZEK

Dopis v plném znění naleznete v příloze.

 

Česky

 

Vážení kolegové,
dne 15.8.2019 se uskutečnil na ČTÚ workshop k problematice upřesnění definic vybraných parametrů služby přístupu k internetu v duchu „Nařízení EU 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu…“. Na workshopu ČTÚ prezentoval svůj záměr, závazně stanovit definice vybraných parametrů služby přístupu k internetu. 

Česky

Schůzka s panem Očkem (náměstek MPO) a zápis:

 

na základě našeho včerejšího jednání Vás prosím o uspořádání jednání zástupců průmyslu nad tímto návrhem IPR, který vkládá do technické normy ČSN 73 6005 povinnosti vymisťovat sítě z komunikací a tvořit prostory pro umístění zeleně. 

Česky

Předběžné rozhodnutí Komise ve věci sdílení sítí T-mobile - O2 CZ/CETIN. 

Po téměř třech letech šetření, vydala prohlášení o námitkách ohledně dohody o sdílení sítě mezi O2 CZ / CETIN a T-Mobile CZ. Sdílení mezi těmito dvěma operátory začalo v roce 2011 a postupně se rozšířilo o všechny generace mobilních technologií (2G, 3G, 4G).

Česky

Přiložený najdete pracovní materiál „Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR“, který obsahuje vize a směr, kterým by se ČR měla vydat s ohledem na skutečnost, že proces rozvoje sítí 5G a celého ekosystému postaveného na sítích 5G bude dlouhodobý. Dále toto prvotní jednání se má koncentrovat na vztah operátoři a průmysl zejména Průmysl 4.0 a Automotive; další plánované jednání dne 27. 8. 2019 by se soustředilo na problematiku Smart Cities v kontextu sítí 5G.  

Česky

Náměstek Petr Očko z MPO byl panem Jakubem Rejzkem požádán o uspořádání jednání zástupců průmyslu nad návrhem IPR, který vkládá do technické normy ČSN 73 6005 povinnosti vymisťovat sítě z komunikací a tvořit prostory pro umístění zeleně. Znění dopisu najdete níže, příslušné dokumenty naleznete v příloze příspěvku:

 

Česky

Databáze MF ČR, která nám nařizuje blokovat weby, je stále živá. Dnes se opět doplnil seznam blokovaných webů. 

Česky

Vážená paní, vážený pane,

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v rámci svého pravidelného sběru dat připravuje formulář ART192 – Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART192“), který sleduje období celého roku 2019 a bude v systému Elektronického sběru dat (ESD) přidělen podnikatelům na začátku ledna 2020.

Česky

Dokument Mapování přípojných sítí bude změněný pro možnost provedení rychlého mapování s použitím pro operátory běžně dostupných dat

MPO v původní dokumentu požadovalo velkou míru detailu, a ten lakonicky řečeno, není ani pro vlastníka infrastruktury dostupný. Velká část infrastruktury postrádá dokumentaci, nejsou propojené obchodní a technické databáze, dokonce je často ztracená dokumentace a o podrobnostech některé infrastruktuktury se ani neví, pokud neuděláte místní průzkum. 

Česky

Stránky