Podpora výstavby NGA sítí

 

Dne 21. 8. 2019 proběhlo na MPO jednání k transpozici kodexu pro elektronické komunikace. Pan Martin Dvořák zaslal pracovní text úplného znění zákona č. 127/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. 

MPO indikovalo následující harmonogram prací:

- do konce srpna MPO očekává nové konsolidované připomínky asociací (ČAEK a jiní indikovali že zašlou)

- během září MPO projedná na poradě vedení a následně spustí meziresort. Do spuštění meziresortu zřejmě ještě dojde k jednání s asociacemi ohledně jejich připomínek.

Česky

Schůzka s panem Očkem (náměstek MPO) a zápis:

 

na základě našeho včerejšího jednání Vás prosím o uspořádání jednání zástupců průmyslu nad tímto návrhem IPR, který vkládá do technické normy ČSN 73 6005 povinnosti vymisťovat sítě z komunikací a tvořit prostory pro umístění zeleně. 

Česky

V příloze naleznete pravidelnou informaci:

  •   o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým jsme uplatnili   připomínky),
  •   dění v Poslanecké sněmovně a Senátu;
  •   vláda čerpá prázdniny;
  •   o výsledku vypořádaných připomínek za měsíc červenec a
  •   analýzu uplatněných připomínek za červenec.

 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete tabulku z podkladů Analýza nepodnikatelů. Jedná se o informace o nepodnikatelích (spolcích) v elektronických komunikacích.

Česky

Přiložený najdete pracovní materiál „Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR“, který obsahuje vize a směr, kterým by se ČR měla vydat s ohledem na skutečnost, že proces rozvoje sítí 5G a celého ekosystému postaveného na sítích 5G bude dlouhodobý. Dále toto prvotní jednání se má koncentrovat na vztah operátoři a průmysl zejména Průmysl 4.0 a Automotive; další plánované jednání dne 27. 8. 2019 by se soustředilo na problematiku Smart Cities v kontextu sítí 5G.  

Česky

Náměstek Petr Očko z MPO byl panem Jakubem Rejzkem požádán o uspořádání jednání zástupců průmyslu nad návrhem IPR, který vkládá do technické normy ČSN 73 6005 povinnosti vymisťovat sítě z komunikací a tvořit prostory pro umístění zeleně. Znění dopisu najdete níže, příslušné dokumenty naleznete v příloze příspěvku:

 

Česky

V neděli 24.7. se konalo jednání s předsedou Rady ČTÚ J. Novákem.
Zde krátký zápis ze schůzky, zejména důležité jsou informace k 60 GHz.

Česky

Po zhruba tříměsíčním výpadku, způsobeného problémy se zařízením radaru, bylo opět zahájeno vzdálené měření RLAN na radarech. Dnes bylo vyvěšeno první měření ze Skalek, na které se ČHMÚ hodlá také momentálně nejvíce soustředit, protože poměr zarušení Skalky:Brdy činí cca 4:1. Informaci poskytl Ondřej Fibich z ČHMÚ. 

Česky

Praha, 26. června 2019 – Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil návrh podmínek chystané aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz. Šedesátistránkový dokument je k dispozici v průběhu třiceti dnů veřejné konzultaci v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Po vypořádání připomínek bude materiál projednán s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s Evropskou komisí. Vyhlášení výběrového řízení je plánováno na podzim.

Česky

V příloze nalezenete zápis z jednání PS Mapování MPO 8.7.2019.

Česky

Stránky