Podpora výstavby NGA sítí

Ve čtvrtek 24. října 2019 od 10:00 hodin v sídle HK ČR  (FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, Praha 1, vchod A, 4. patro) bude konat celokomorová porada

Organizační informace a program jednání Vám budou rozeslány s předstihem.

V rámci porady bude možné projednat účast jednotlivých komor na projektu iniciovaném J. Koptou s názvem KOMORNÍK (viz příloha).

Oběd bude zajištěn v restauraci Olive Food s.r.o., která je situována v přízemním podlaží Florentina, vouchery obdržíte u prezence.

Česky

V příloze naleznete prezentaci výsledků dotazníku, který provedl pro MPO tým agentury Grant Thornton Advisory ohledně využití internetu v domácnosti.

Česky

ČTÚ vyhlásil veřejnou konzultaci k pásmu 60 GHz, na úrovni OOP, tedy Plánu využití radiového spektra. Samotné Všeobecné oprávnění ještě není konzultováno. 

 

Při běžné analýze je zjevné, že ČTÚ tenduje ponechat pro úsek 57-59 GHz omezení pro šíře pásma 50 a 100 GHz:

Česky

V příloze naleznete návrh CETINU k úpravě normy ČSN 73 6005.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu odeslal všem členům Rady Českého telekomunikačního úřadu dopisy řešící otázky na všeobecné požadavky na zrychlování sítí elektronických komunikací, zvyšování jejich robustnosti a zahušťování jednotlivých přístupových bodů sítě. Kompletní znění naleznete v příloze. 

Česky

V příloze najdete vodítka vypracovaná PS NP VNICTP pro argumentaci na jednání o aktualizaci normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

První jednání k tomuto tématu na úrovni MPO zahájíme 5.9.2019 od 9:00. Další kolo je plánováno na 16. září 2019 od 10:30 hodin změna - od 14:00 ve Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4, v místnosti č. 102a (1. patro).

Česky

VNICTP požádal ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka o schůzku. Účelem setkání je agenda usnadnění výstavby a spektrum /dle bodů v Akčním plánu/. 

 

V bodech:

  1. Pásmo 60 GHz a obecně mm pásma pro rozvoj sítí 5G
  2. Rozvoj infrastruktury a jeho bariéry – věcná břemena a nízká úroveň koordinace staveb
  3. BCO / krajští koordinátoři
  4. Kodex a ZEK

Dopis v plném znění naleznete v příloze.

 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete připomínky VNICTP k materiálu Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – cesta k digitální ekonomice.

Česky

21.8. proběhl workshop s ČTÚ nad podobou dotazníku ke geografickému sběru dat, který ČTÚ pravidelně rozesílá na začátku každého nového roku.

Změny, které v dotazníku proběhnou, jsou shrnuté v další části tohoto mailu. 

Zásadní:

ČTÚ nebude za rok 2019 sbírat výhledy pro další období. Tyto údaje byly sbírány především kvůli dotačnímu programu. Na rok 2020 se s vyhlášením celoplošné dotační výzvy nepočítá. 

Česky

 

Vážení kolegové,
dne 15.8.2019 se uskutečnil na ČTÚ workshop k problematice upřesnění definic vybraných parametrů služby přístupu k internetu v duchu „Nařízení EU 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu…“. Na workshopu ČTÚ prezentoval svůj záměr, závazně stanovit definice vybraných parametrů služby přístupu k internetu. 

Česky

Stránky