Podpora výstavby NGA sítí

V příloze naleznete tiskovou zprávu k výsledkům II. výzvy MPO na rozvoj vysokorychlostního internetu. Resort jich obdržel 40 v celkovém investičním objemu 1 483 336 554 Kč, z čehož je 1 112 042 415 Kč požadovaná dotace. 

Česky

Z pověření náměstka primátora HMP Petra Hlubučka ze STAN Praha vypracovala další návrh revize ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení v souvislosti s tématem koordinace funkcí veřejného prostranství města. Téma úzce souvisí s implementací Strategie adaptace HMP na klimatickou změnu, ve které Praha podmínky pro výsadbu stromů v ulicích. 

Soubory návrhu jsou přiloženy. Jde o zcela nestandardní zásah města do celorepublikové normy. 

Aktivovali jsme MPO a požádal jsem již paní Továrkovou o svolání Platormy.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete pracovní podklady na jednání, které by mělo proběhnout v úterý 25. 6. od 14 hod. v hlavní budově MPO, místnost 215. 

 

Pan Rejzek prosí o sdělení připomínek k pracovním podkladům k jednání o ECC transpozici do novely ZEK. Výbor bude na jednání přítomen.

 

Česky

Dne 5. června 2019 zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva pro místní rozvoj společně schválili Metodickou pracovní
pomůcku
, která byla vypracována rovněž ve spolupráci s Českým
telekomunikačním úřadem a Platformou odborné veřejnosti sdružující
profesní sdružení a zastřešující operátory sítí elektronických
komunikací.

Česky

V příloze tohoto  příspěvku naleznete pracovní verzi Akčního plánu 2.0.

 

Tento materiál byl projednáván na kulatém stolu ve středu 29. 5. 2019 od 14.30 v hlavní budově MPO, Na Františku 32, místnost 215.

 

MF je proti bodu 3.8. a 3.10. 

Bod 3.10 jsou odpisy. Odvolávají se na životnost sítí. MPO vyjmutí odmítá a chce ještě bilaterálně jednat. 

 

Česky

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete k případným připomínkám materiál, kterým chce VNICTP odůvodnit návrh dalšího snížení poplatkův pevné službě. Měl by vést k značnému snížení cen IO pro PTP spoje do malých obcí. 

 

K uplatnění připomínek má dojít do pátku 31.5.

Česky

Po posledních jednáních PPS legislativa a jednání o způsobu financování u pana náměstka Nebeského vznikla modifikovaná verze legislativního návrhu a odůvodnění, která modifikuje název IS DTM ČR na IS DMVS. Je to jediný způsob, jak zachovat možnost čerpání prostředků z IROP na centrální komponenty.

Funkčnost zůstává beze změny.

 

 

Česky

Vážení kolegové, 

prosím o Vaši pozornost při druhém kole připomínek k dotazníkům, které bude rozesílat BEREC EU operátorům. 

Sítě s velmi vysokou kapacitou jsou i bezdrátové sítě, jak je uvedeno v průvodním dopise. Upřesnit dotazníky je potřeba pro další technologie, v našem případě se jedná především o optické a HFC. 

Děkuji za Vaše případné přípomínky do 1. června 2019. 

S přátelským pozdravem 
Jakub Rejzek 

Česky

V rámci posledního jednání pracovní skupiny pro rekodifikaci stavebního práva při Hospodářské komoře ČR byly mimo jiné řešeny následující otázky, k nimž by tato PS ráda znala stanovisko Platformy. Jedná se o záležitosti, které jsou pro nás úzce spjaté s výstavbou telekomunikačních sítí, ačkoliv jejich případný dosah by se v novém stavebním řízení uplatnil univerzálně (tj. v tuto chvíli se nepočítá, že by ve vztahu k těmto otázkám existoval odlišný režim pro naše sítě).

Česky

Stránky