Podpora výstavby NGA sítí

 

Vážení kolegové, 

 

připravili jsme pro Vás sdílenou tabulku, ve které najdete seznam produktů do 60 GHz, zejména od firmy MikroTik, s uvedenými čísly norem, schválení, zisku a výkonu. 

 

Další informace budeme doplňovat. 

 

Tabulka obsahuje i informace pro další technologie. Chcete-li posoudit nějakou jinou značku, kontaktujte nás. Postup byl konzultován s ČTÚ.

 

Odkaz s tabulkou je zde 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete návrh upraveného znění materiálů k projednání. Jedná se o upravený text vymezení parametrů QoS pro služby poskytované v pevném místě a o návrh etického kodexu poskytovatelů připojení k internetu jakožto samoregulačního dokumentu odvětví. Další přílohou je zápis z minulého jednání s opravou písařské chyby. Zápis z minulého jednání lze jinak považovat ze strany Českého telekomunikačního klastru za odsouhlasený. 

Česky

V příloze naleznete návrh zápisu z 2. jednání společné pracovní skupiny konané dne 12.12.2019. Dále zde najdete podkladové materiály pro 3. schůzku pracovní skupiny (upravený návrh QoS parametrů v pevném místě - zde jen upozornění, že návrh zaslaný sektorem dne 12.12.2019 byl proveden v původní verzi 1.0 z 16.8.2019, nicméně jako podklad pro jednání byl distribuován návrh ČTÚ, ve kterém byla zapracovány připomínky z workshopu dne 15.8.2019, proto byly úpravy zaneseny již do této verze).

Česky

V aktuálním týdnu proběhly další konzultace k zařízení pro pásmo 60 GHz, k problému certifikace zařízení pro řádky d3 a d4 tabulky b) technické parametry stanic. 

ČTÚ písemně potvrdil, že bude uznávat certifikaci podle normy ETSI EN 302 567, pokud tuto vydala autorizovaná osoba (NB) pro venkovní použití. 

Odpadla tedy překážka, ve které jsou některá zařízení schválená pouze pro provoz v kmitočtovém úseku 57 - 66 GHz. 

Česky

V příloze naleznete sken dopisu VNICTP pro ČTÚ ohledně výběrového řízení na kmitočty pro 5G sítě.

Česky

Připomínky VNICTP z.s. k návrhu Stavebního zákona

Česky

Vážení kolegové,

v České republice bylo v souladu s prováděcím rozhodnutím EK 2019/1345 otevřeno pásmo 60 GHz. Česká republika zveřejnila podmínky pro využití pásma ve Všeobecném oprávnění číslo 12. Jak jistě víte, prováděcí rozhodnutí EK2019/1345 rozšiřuje pásmo 60 GHz až do 71 GHz.

Česky

Další setkání s krajskými činiteli proběhne 4. února od 14:00 v Ostravě. O konkrétních problémech s výstavbou v MS Kraji můžete informovat pana Jakuba Rejzka na e-mailu jakub.rejzek[zavináč]vnictp.cz. V odpoledních hodinách před samotnou schůzkou se na Kraji uskuteční přípravné jednání. 
 

Česky

Zákon 311/2019 Sb. změnil § 104 bod 4 zákona č. 127/2005 Sb. (ZEK), který byl novelizován zákonem č. 311/2019 Sb., a tato novela nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020, tj. (tučně vyznačená věta):

Česky

V příloze naleznete dopis VNICTP společnosti Mikrotik ohledně produktů a certifikací pro pásmo 60GHz. Dopis je v angličtině.

Česky

Stránky