Podpora výstavby NGA sítí

V příloze naleznete finální verzi strategie Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice.

Česky

V příloze najdete podklad k projednání dokumentu zaslaného společností CETIN po poslední schůzce v této věci v organizaci SWECO. 

Po projednání v naší PS  a porovnáním nejmenších odstupových  vzdáleností ve vodorovném směru uvedených u původní, nyní revidované normy, dále maximalistického požadavku, uvedeného v materiálu „Připomínky a jejich vypořádání“, který byl diskutován 16. 9. v Sweco Hydroprojekt, a tohoto aktuálního kompromisního návrhu CETINu, se přikláníme   k návrhu CETINu.

 

Česky

Mapování backhaulu

Předběžné výsledky sběru dat ukazují že cca 911 obcí (pod 5000 obyvatel) nemá vysokorychlostní přístupový bod. Komise je v této oblasti velmi aktivní a tlačí MPO ke spuštění výzvy v této oblasti ještě v tomto programovém období i když je otázkou možnost realizace projektů v tak krátké době. Je tedy možná výzva na začátku roku 2021.

Důvodem tlaku jsou i finanční prostředky které by na dotace mely v příštím období zásadně poklesnout, nyní se uvažuje cca 2,3mldKč, MPO lobuje za alespoň 4mldKč.

Česky

Návrh 5G strategie MPO tak, jak jej připravila PS na MPO po odmítnutí naší přítomnosti (všech asociací) pouze se zástupci mobilních sítí. Dokument je poplatný jejich pohledu na věc. 

Není zcela nesprávný, ale rozhodně je velmi nekomplexní. 

Materiál Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR naleznete v příloze.

Česky

 

Smírčí jednání k ČSN 73 6005 ve věci ukládání kabelů do frézovaných drážek typu MCS Road je v pátek 18.10. ve 14:00

Pan Jakub Rejzek navrhuje přípravné jednání PS Nedotační podpora v pondělí 14.10 odpoledne nebo středa 16.10. dopoledne. V podstatě může proběhnout i konferenčním hovorem. 

Česky

Ve čtvrtek 24. října 2019 od 10:00 hodin v sídle HK ČR  (FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, Praha 1, vchod A, 4. patro) bude konat celokomorová porada

Organizační informace a program jednání Vám budou rozeslány s předstihem.

V rámci porady bude možné projednat účast jednotlivých komor na projektu iniciovaném J. Koptou s názvem KOMORNÍK (viz příloha).

Oběd bude zajištěn v restauraci Olive Food s.r.o., která je situována v přízemním podlaží Florentina, vouchery obdržíte u prezence.

Česky

V příloze naleznete prezentaci výsledků dotazníku, který provedl pro MPO tým agentury Grant Thornton Advisory ohledně využití internetu v domácnosti.

Česky

ČTÚ vyhlásil veřejnou konzultaci k pásmu 60 GHz, na úrovni OOP, tedy Plánu využití radiového spektra. Samotné Všeobecné oprávnění ještě není konzultováno. 

 

Při běžné analýze je zjevné, že ČTÚ tenduje ponechat pro úsek 57-59 GHz omezení pro šíře pásma 50 a 100 GHz:

Česky

V příloze naleznete návrh CETINU k úpravě normy ČSN 73 6005.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu odeslal všem členům Rady Českého telekomunikačního úřadu dopisy řešící otázky na všeobecné požadavky na zrychlování sítí elektronických komunikací, zvyšování jejich robustnosti a zahušťování jednotlivých přístupových bodů sítě. Kompletní znění naleznete v příloze. 

Česky

Stránky