Podpora výstavby NGA sítí

V souladu s opatřením 2.1 a opatřením 3.4 Akčního plánu 2.0 je nezbytné provést řadu analýz a navrhnout relevantní doporučení, tj. práce, které svým rozsahem výrazně přesahují kapacitní možnosti odboru elektronických komunikací MPO. Z toho důvodu plánujeme uvedené práce
zajistit prostřednictvím veřejné zakázky realizované externím dodavatelem.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete dopis Vladimíra Dlouhého Ing. Kláře Dostálové z Ministerstva pro místní rozvoj ohledně výstavby NGA sítí. 

Česky

V příloze naleznete dokument s připomínkami VNICTP z.s. k výzvě Odborná konzultace Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz.

Česky

Zápis z jednání PPS Spektrum ze dne 31.1. na ČTÚ 

VNICTP zastupoval Jakub Rejzek

Česky

BCO Česká republika 

Od roku 2016 navrhujeme vytvoření poradenského instutu krajských koordinátorů výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, nejprve ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími instututy (spolky municipalit). 

 V září 2018 Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. inicioval jednání o zřízení institutu krajských při Ministerstvi průmyslu a obchodu, s tehdejší ředitelkou Středočeského inovačního centra paní Rut Bízkovou. Iniciační dokument je v příloze.

Česky

Na webu MPO byly publikovány následující dokumenty:

Česky

Připomínky kolegů z ČTTK z.s. k novelizaci ZEK, která transponuje ECCC. 

VNICTP z.s. připomínky neuplatnil, v souladu s dohodou Sekce IT a Telekomunikací. Připomínek se i tak sešlo dostatečně na to, aby byl text návrhu zákona 127/2005Sb. nutné ještě jednou dopracovat. 

Přílkladem je absence zákonných náležitostí pro ochranu osobních údaj, které uplatní podle výroku pana ředitele Prokeše UOOU. 

Česky

V příloze naleznete dokument Sdělení názorů na využití mikrovlnných pásem pro systémy 5G v pásmu 26 GHz Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s.

čj. ČTÚ-53 473/2019-619

 

Jde o konfirmaci mailem, za podepsanou verzi se má považovat ta, která byla zaslána Datovou schránkou.

 

Česky

Vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání připomínek do předběžné veřejné konzultace posílá pan Jakub Rejzek update podrobností k pásmu 26 GHz, který můžete uplatnit pro přípravu připomínek k předběžné konzultaci pro otevření pásma.

Další, rámcové informace se dotýkají rozšíření pásem 5,8 GHz, 5,2 GHz a rozšíření RLAN do 6,4 GHz. 

26 GHz:

Česky

Děkujeme za nahlášení zájmu zúčastnit se workshopu Worskhop ZEK + certifikace do  60GHz. 

 

Návrh termínu je 14.2. dopoledne, od 10:00. Takže zbude dost času na naše manželky a partnerky v odpoledním boji o velkou Valentýnskou kytici. 

 

Zájem je avizovaný ze všech koutů republiky, proto si dovolujeme navrhnout možnost připojení se k workshopu vzdáleným přístupem. Fyzická účast je v Praze, v provozovně Vanco/WiFishop, U čokoládoven 9

Česky

Stránky