Podpora výstavby NGA sítí

Vážený  pan 

Mgr.  Bohuslav  Sobotka  předseda  vlády  České  republiky 

 

Úřad  vlády  České  republiky 

Nábřeží  Edvarda  Beneše  4 

Praha  1  –  Malá  strana,  118  01 

 

V  Praze,  dne  10.  února  2017 

 

Vážený  pane  předsedo  vlády, 

Česky

Více jak 140 účastníků se sešlo 19.4.2017 na našem workshopu pořádaném v NH hotelu v Olomouci. Připravili jsme pro vás diskusi a fakta na velmi aktuální témata jako jsou usnadnění výstavby a čerpání 14 miliardové dotace v rámci OP PIK pro výstavbu sítí NGA. Monitorujeme a připomínkujeme vývoj těchto témat, sledujte nás zde nebo na našem Facebooku.

 

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu se stal signatářem otevřeného dopisu celého ICT sektoru, který je adresován předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, kde Výbor vyjadřuje svůj názor k neuspokojivému stavu návrhu Národního plánu rozvoje sítí nové generace a také k usnadnění výstavby komunikačních sítí. Výbor nezávislého ICT průmyslu apeluje na nutnost dialogu s telekomunikačním sektorem, neboť aktuální návrh takto strategického dokumentu, jakým je NPRSNG a návrh zákona o vysokorychlostním internetu v současné podobě považuje za nekvalitní.

Česky

Vzhledem k probíhající diskusi o národním plánu rozvoje sítí nové generace (NGA/NGN) a zásadním připomínkám, které členové Výboru nezávislého ICT průmyslu mají k verzím předkládaným ministerstvem průmyslu a obchodu, se členové Výboru rozhodli vypracovat a publikovat vlastní návrh národního plánu:

Česky

Stránky