Podpora výstavby NGA sítí

Dopis VNICTP (Sekce HK ČR) k rukám náměstka MPO Petra Očka a předsedkyně ČTÚ Hany Továrkové 

 

Vážený pane náměstku/vážená paní předsedkyně, 

 

Celý sektor telekomunikací si uvědomuje nutnost změn ve stavební legislativě. Ta je však komplexním souborem provázaných zákonných a podzákonných norem. Společně s technickými normami a různými metodikami jako vodítky tvoří navzájem provázaný systém, podle kterého se všichni účastníci stavebního řízení řídí.

Česky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zástupci jednotlivých připomínkových míst,

oslovuji Vás v záležitosti aktuální žádosti Ing. Marcely Pavlové, náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, o vyjádření připomínkových míst k upravenému návrhu nového stavebního zákona, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů v době vyhlášeného nouzového stavu.

Česky

V pondělí 6.4. jsme absolvovali jednání s O2 kvůli stížnostem členů na nefunkčnost služeb O2 TV a reakcí ze strany O2. 

Služby OTT IPTV O2 často vypadávali, nabídli jsme jim prostor pro nasazení CDN v propojovacích bodech sítí. Ukázalo se, že není problém v kapacitě odchozího směrů směrem od NIX.cz, kde O2 provozuje interface do ostatních sítí v internetu. Doložili to ukázkou z grafu zátěže od začátku roku. Dodávám, že na platformě běží kromě O2TV také iVysílání ČT.

Česky

VNICTP obdržel potvrzení o odložení uzávěrky připomínky k aukci 5G kmitočtů. Dopis ve formátu PDF naleznete v příloze.

Česky

Viceprezidentka VNICTP Tereza Rychtaříková odeslala dopisy na ČTÚ a MPO kvůli omezené možnosti připomínek sektoru sítí elektronických komunikací v procesu přípravy rekodifikace stavebního zákona. Text dopisu připravoval tým VNICTP v pracovní skupině Usnadnění výstavby

Česky

V příloze naleznete "Návodné pokyny k vyplňování geografických údajů o přípojných a distribučních optických sítích (backhaul) a jejich předávacích bodech." - je potřeba doplnit k pokynům připomínky. 

MPO chce v dalším období provádět dotace do backhaulu, což je z našeho pohledu výhodnější nežli dotace do připojek. Dotovat rozvoj NGA internetu MPO požaduje, vyplývá to ze schválené strategie Vlády a tlaku veřejné a státní správy. 

Počítá se zhruba se 3 miliardami za celé kohezní období. 

Česky

Na tomto odkaze najdete přednášku prezidenta VNICTP pana Jakuba Rejzka na Setkání partnerů SledovaniTV.

 

 

Česky

V příloze naleznete zápis z jednání PS mapování z 10.3.

Česky

V příloze naleznete dokument s názvem Prohlášení územních partnerů k návrhu nového stavebního zákona, který odesílají zástupci územních samospráv do rukou ministra pro místní rozvoj.

Česky

V příloze najdete další úpravu návrhu Stavebního zákona. Tato verze je úpravou SZ po připomínkách, obdržených v meziresortním řízení

Jednotlivá oddělení na MMR si rozebrala svoje témata, bez návaznosti na sebe je upravili a znovu spojili v návrh zákona. Materiál odstraňuje některé naše výdobytky z poslední doby a obecně podle mého předběžného soudu situaci spíše dále zhoršuje

Česky

Stránky