Podpora výstavby NGA sítí

V příloze najdete texty pozměnovacích návrhů tak, jak jsme je připravili pro druhé čtení zákona 416/2009Sb. o usnadnění výstavby, tzv. liniový zákon,. 

 

Česky

Materiál obsahuje informaci o plnění Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 v období červen 2018 – květen 2020 v kontextu strategie Digitální Česko. V rámci Informace jsou popsány hlavní výsledky implementace Strategie, kterých bylo v hodnoceném období dosaženo. Materiál obsahuje návrhy konkrétních opatření na podporu uvedení dosažených výsledků do běžného užívání včetně vypracování návrhu potřebných změn současného regulačního rámce oblasti prostorových informací.

Česky

Připomínky Sekce IT a Telekomunikací, připravené kolegiem VNICTP z.s. 

Česky

Připomínky k návrhu Stavebního zákona od MPO z března 2020. Do toho materiálu byli uplatněny připomínky VNICTP 

Česky

V příloze naleznete prezentaci s návrhem úpravy § 34a, který by měl být zapracován do transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích.

Česky

V příloze naleznete připomínku pana Jakuba Rejzka k materiálu 50/20 Implementační plány programu Digitální Česko.

Česky

Česky

Níže naleznete výzvu týmu vývojářů webu 60ghz.ctu.cz, kterou na VNICTP zaslal pan Pavel Šístek.

 

Připravujeme nyní upgrade a potřebujeme znát Vaše názory a návrhy.

Česky

Podněty k navrhované změně VO_14, které upravuje možnost používání kanálů šíře až 56 MHz v pásmu 10,5 GHz, je možné podávat do čtvrtka 14. 5. 2020 do 9.00 hodin.

Jde o výsdledek dlouhodobého úsilí VNICTP. Pásmo jako takové samozřejmě zůstává, pro zařízení jde o možnost legálně používat kapacity blízské 500Mbps v tomto volném pásmu. 

Česky

V příloze najdete seznam obcí v České republice, do kterých bude možné postavit optický backhaul s přispěním dotačního programu dalšího kohezního období. 

Česky

Stránky