Podpora výstavby NGA sítí

V návaznosti na nedávné schválení Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací se předpokládá zapojení skupiny PPS Spektrum u několika oblastí, a to v kap. 3.8 (Rozšíření podmínek využití MW pásem) a popř. i ke kap. 3.7 (Poplatky za spektrum). Vzhledem k tomu,
že těmto oblastem není bezprostřední potřeba pro fyzickou schůzku celé skupiny, předává se tímto členům PPS Spektrum obecná informace korespondenčně.

Česky

Znění změny příslušného zákona najdete spolu s potřebnými informacemi ve zkomprimovaném souboru v příloze.

Česky

VNICTP podal podněk k vydání stanoviska ČTÚ, týkající se změn v §63 ZEK. Jde o ustanovení k možnosti výpovědi ze smluvního závazku za 1/20 hodnoty závazku. 

 

VNICTP se opíral o článek 105 ECCC. 

Článek 105

Délka trvání smluv a jejich ukončování

Česky

Do meziresortního připomínkového řízení doputoval návrh nového Stavebního zákona

 

Je zjevné, že současný SZ po svém schválení v roce 2006 dopadl na rychlost schvalování staveb, a stal se jednou z příčin nedostatečné výstavby infrastruktury. Právě proto nesmíme dopustit dalšído důsledku nedomyšlenou rekodifikaci. 

Česky

Česky

Na program Vlády se vrací novela zákona 416/2009Sb. Znovu zařazená byla na program dne 25.11.2019. Příslušný dokument naleznete v příloze.

Česky

Česky

Schválení Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací na jednání vlády České republiky

 

Česky

V agendě komunikace s municipalitami pracuje VNICTP celkem úspěně, aktuálně jsme dostali pozvánku na setkání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou

 

Popis Vašich potíží v tomto kraji, zejména v povolování staveb, ceně služebností či koordinace výstavby můžete zasílat na jakub.rejzek[zavináč]vnictp.cz.

 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete pravidelnou informaci:

Ø  o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým jsme uplatnili   připomínky),

Ø  dění v Poslanecké sněmovně a v Senátu;

Ø  o programu schůze vlády;

Ø  o výsledku vypořádaných připomínek za měsíc říjen

Ø  analýzu uplatněných připomínek za říjen.

 

Pozvánky do výborů PSP a Senátu a tisky naleznete v aktivním odkazu přílohy obsahující informace o dění v parlamentu. 

Česky

Stránky