Podpora výstavby NGA sítí

Viceprezidentka VNICTP Tereza Rychtaříková odeslala dopisy na ČTÚ a MPO kvůli omezené možnosti připomínek sektoru sítí elektronických komunikací v procesu přípravy rekodifikace stavebního zákona. Text dopisu připravoval tým VNICTP v pracovní skupině Usnadnění výstavby

Česky

V příloze naleznete "Návodné pokyny k vyplňování geografických údajů o přípojných a distribučních optických sítích (backhaul) a jejich předávacích bodech." - je potřeba doplnit k pokynům připomínky. 

MPO chce v dalším období provádět dotace do backhaulu, což je z našeho pohledu výhodnější nežli dotace do připojek. Dotovat rozvoj NGA internetu MPO požaduje, vyplývá to ze schválené strategie Vlády a tlaku veřejné a státní správy. 

Počítá se zhruba se 3 miliardami za celé kohezní období. 

Česky

Na tomto odkaze najdete přednášku prezidenta VNICTP pana Jakuba Rejzka na Setkání partnerů SledovaniTV.

 

 

Česky

V příloze naleznete zápis z jednání PS mapování z 10.3.

Česky

V příloze naleznete dokument s názvem Prohlášení územních partnerů k návrhu nového stavebního zákona, který odesílají zástupci územních samospráv do rukou ministra pro místní rozvoj.

Česky

V příloze najdete další úpravu návrhu Stavebního zákona. Tato verze je úpravou SZ po připomínkách, obdržených v meziresortním řízení

Jednotlivá oddělení na MMR si rozebrala svoje témata, bez návaznosti na sebe je upravili a znovu spojili v návrh zákona. Materiál odstraňuje některé naše výdobytky z poslední doby a obecně podle mého předběžného soudu situaci spíše dále zhoršuje

Česky

V souladu s opatřením 2.1 a opatřením 3.4 Akčního plánu 2.0 je nezbytné provést řadu analýz a navrhnout relevantní doporučení, tj. práce, které svým rozsahem výrazně přesahují kapacitní možnosti odboru elektronických komunikací MPO. Z toho důvodu plánujeme uvedené práce
zajistit prostřednictvím veřejné zakázky realizované externím dodavatelem.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete dopis Vladimíra Dlouhého Ing. Kláře Dostálové z Ministerstva pro místní rozvoj ohledně výstavby NGA sítí. 

Česky

V příloze naleznete dokument s připomínkami VNICTP z.s. k výzvě Odborná konzultace Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz.

Česky

Zápis z jednání PPS Spektrum ze dne 31.1. na ČTÚ 

VNICTP zastupoval Jakub Rejzek

Česky

Stránky