Podpora výstavby NGA sítí

Nadzemní komunikační vedení jsou racionálním řešením výstavby optické infrastruktury, zejména přístupových sítí v malých obcích a přípojných sítích do malých obcí. V rurálních oblastech České republiky jsou inženýrské kabelové sítě stále vedeny nadzemním kabelovým vedením. I v oblastech, kde jsou postupně takové sítě umísťovány do země, zůstávají části obcí, které vedení na podpěrách nadále využívají. Díky struktuře obcí v České republice nelze očekávat, že se situace bude v nejbližší dekádě podstatně měnit.

Současná situace:

Česky

PS Nedotační podpora k metodice byla vyhlášena na 19. února 2019 od 13:00 hod. Na naši žádost MPO přizvalo MMR. V příloze další verze dokumentů „Akční plán“ a zápis z minulé schůzky. 

Účast na PS Jakub Rejzek, předpokládám J. Kollárová a L. Pospisilova. 

Jednání PS Nedotační podpora se uskuteční v úterý 19. února 2019 od 13:00 hod. (s ukončením maximálně do cca 15:00 hod) v zasedací místnosti č. 215 v budově MPO, Na Františku 32, Praha 1:

1.

Naše jednání bychom zahájili:

Česky

Na této adrese najdete věcný záměr nového stavebního zákona. 

Na znění věcného záměru se aktivně podílela HK ČR a jeho hlavní principy lze shrnout následovně:

Česky

Hospodářská komora pořádá seminář k rekodifikaci stavebního práva. Členy Hospodářské komory jsou i členové VNICTP.

V případě zájmu se prosím samostatně registrujte na seminář do Brna, 20.2. , či do Prahy, 27.2. 

www.komora.cz/rekodifikace-brno

www.komora.cz/rekodifikace-praha

Česky

V příloze naleznete zprávu z konference ECTA z 27. - 28. listopadu 2018.

 

Česky

Diskuse k Akčnímu plánu obsahovala několik zásadních témat:

Česky

V příloze naleznete ke stažení fináln verzi metodické příručky před odevzdáním na MMR.

 

 

Česky

V příloze naleznete návrh Akčního plánu 2.0 (verze z 24.1. 2018) a pomocný materiál jako další podklady pro jednání PS Nedotační podpora, které se uskuteční 28. ledna 2019 od 10.00 v zasedací místnosti č. 215 v budově MPO v ulici Na Františku 32 na Praze 1.

Česky

Po dohodě ve VNICTP byla jako prioritná stanovena tato témata:

1. cena věcných břemen.

             - ve státních a krajských stavbách pokud možno za symbolickou cenu

             - metodika výpočtu věcných břemen dle návrhu předloženého

MF při příležitosti novely zákona o oceňování majetku, 151/1997 Sb.

             - poplatky za zábory a jiné poplatky spojené s výstavbou

 

2. Změna vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

 

Česky

dne 13. prosince 2018 se konalo zasedání technické normalizační komise TNK 66 Inženýrské sítě.

Na zasedání jsem informovala o zpracování návrhu ČSN 73 6005.

TNK 66 předpokládá, že:

-        Součástí 5. návrhu bude vypořádání došlých připomínek;

-        Neřeší se celý veřejný prostor, ale pouze týkající se inženýrských sítí;

-        Návrh normy bude respektovat ustanovení právních předpisů

-        Výsadba nebude ohrožovat stávající ani novou infrastrukturu, tj. umístí se pouze tam, kam to jde.

Česky

Stránky