Podpora výstavby NGA sítí

Vážení kolegové, 

 

posílám odkaz na sdílenou složku, popis řešeného problému a heslovitý zápis z jednání PS Nedotační podpora VNICTP. 

Problém: zakázaná podélná pokládka k pozemním komunikacím.

Identifikace problému v legislativní oblasti: 13/1997Sb. Zákon o pozemních komunikacích §36 odst. 2 a 3, případně rešerže dalších změn.

Česky

V příloze tohoto příspěvku nalezente připomínky ECTA k dotazníku BEREC.

Česky

V případě zájmu se, prosím, seznamte s dokumenty o DTM, digitálně technické mapě. Pan Jakub Rejzek je za VNICTP členem PPS Architektura, která DTM připravuje. 

Role DTM je důležitá pro digitalizaci stavebního řízení a jeho zrychlení, tedy je pozitivní. 

Nenahrazuje registr pasivní infrastruktury a nedá se předpokládat, že by plnění dat DTM mohlo být „hotové“ ve vztahu k EU programovacímu období pro 2020+. 

Česky

V příloze naleznete následující informace:

  • O materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým byly uplatněny  připomínky),
  • O dění v Poslanecké sněmovně a Senátu;
  • O programu schůze vlády;
  • O uplatněných a vypořádaných připomínkách za březen a
  • O analýze vypořádaných připomínek za měsíc březen.

 

Česky

Evropský kodex pro elektronické komunikace a Nařízení BEREC

 

Publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

 

Dne 17. prosince 2018 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány předpisy Evropský kodex pro elektronické komunikace a Nařízení o BEREC, včetně regulace mezinárodního volání v rámci EU.

Česky

V příloze nalezente podklad "Technické podmínky TP 146 Ministerstva dopravy ČR z roku 2011", obsahující technické podmínky pro výkopy a rýhy pro inženýrské sítě ve
vozovkách. 
Materiál je určený pro PS Nedotační podpora pro práci na vytvoření podmínek pro bezvýkopové ukládání sítí elkom.

Česky

Novela zákona č. 416/2009 Sb. - návrh stanoviska LRV

Vážení kolegové, od odboru vládní legislativy Úřadu vlády jsme obdrželi k předběžnému seznámení návrh stanoviska LRV před konáním LRV včetně přílohy ke stanovisku, který Vám tímto přeposíláme. VNICTP by musel případné stanovisko uplatnit prostřednictvím MPO. 

Návrh stanoviska Legislativní rady Vlády návrh zákona poměrně strhal. Je (řešitelně) negativní i k fikci souhlasu, která je velkou pomocí pro urychlení stavebního řízení. 

K zavedení "přípoloží" nemá negativní stanovisko. 

 

 

Česky

Akční plán pro usnadnění výstavby sítí elektronických komunikací. Jedná se o dokument, který byl předložený politickému vedení MPO k posouzení a doplnění. Finální verze MPO bude předložená Vládě ke schválení. Díky tomu dokument dostane formu schválené strategie a stane se rukovětí pro úkolování gesčních ministerstev. 

 

Osobní konzultace zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gnp_H3dW6xjChIxRz_Nf9PAzc-NX3eq0...

Česky

V příloze naleznete rámcovou pozici Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k aktualizovanému návrhu základních principů výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz. Dokument je k dispozici také na webu ČTÚ.

Česky

Vážení kolegové, 

 

v eKlep a na základě připomínkového řízení HK ČR jsme se rozhodli připojit k připomínovému řízení k novelé Zákona o vojenském zpravodajství. 

 

Česky

Stránky