Podpora výstavby NGA sítí

BCO Česká republika 

Od roku 2016 navrhujeme vytvoření poradenského instutu krajských koordinátorů výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, nejprve ve spolupráci se Středočeským krajem a dalšími instututy (spolky municipalit). 

 V září 2018 Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. inicioval jednání o zřízení institutu krajských při Ministerstvi průmyslu a obchodu, s tehdejší ředitelkou Středočeského inovačního centra paní Rut Bízkovou. Iniciační dokument je v příloze.

Česky

Na webu MPO byly publikovány následující dokumenty:

Česky

Připomínky kolegů z ČTTK z.s. k novelizaci ZEK, která transponuje ECCC. 

VNICTP z.s. připomínky neuplatnil, v souladu s dohodou Sekce IT a Telekomunikací. Připomínek se i tak sešlo dostatečně na to, aby byl text návrhu zákona 127/2005Sb. nutné ještě jednou dopracovat. 

Přílkladem je absence zákonných náležitostí pro ochranu osobních údaj, které uplatní podle výroku pana ředitele Prokeše UOOU. 

Česky

V příloze naleznete dokument Sdělení názorů na využití mikrovlnných pásem pro systémy 5G v pásmu 26 GHz Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s.

čj. ČTÚ-53 473/2019-619

 

Jde o konfirmaci mailem, za podepsanou verzi se má považovat ta, která byla zaslána Datovou schránkou.

 

Česky

Vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání připomínek do předběžné veřejné konzultace posílá pan Jakub Rejzek update podrobností k pásmu 26 GHz, který můžete uplatnit pro přípravu připomínek k předběžné konzultaci pro otevření pásma.

Další, rámcové informace se dotýkají rozšíření pásem 5,8 GHz, 5,2 GHz a rozšíření RLAN do 6,4 GHz. 

26 GHz:

Česky

Děkujeme za nahlášení zájmu zúčastnit se workshopu Worskhop ZEK + certifikace do  60GHz. 

 

Návrh termínu je 14.2. dopoledne, od 10:00. Takže zbude dost času na naše manželky a partnerky v odpoledním boji o velkou Valentýnskou kytici. 

 

Zájem je avizovaný ze všech koutů republiky, proto si dovolujeme navrhnout možnost připojení se k workshopu vzdáleným přístupem. Fyzická účast je v Praze, v provozovně Vanco/WiFishop, U čokoládoven 9

Česky

 

Vážení kolegové, 

 

připravili jsme pro Vás sdílenou tabulku, ve které najdete seznam produktů do 60 GHz od firmy MikroTik s uvedenými čísly norem, schválení, zisku a výkonu. 

 

Další informace budeme doplňovat. 

 

Tabulka obsahuje i informace pro další technologie. Chcete-li posoudit nějakou jinou značku, kontaktujte nás. Postup byl konzultován s ČTÚ.

 

Odkaz s tabulkou je zde 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete návrh upraveného znění materiálů k projednání. Jedná se o upravený text vymezení parametrů QoS pro služby poskytované v pevném místě a o návrh etického kodexu poskytovatelů připojení k internetu jakožto samoregulačního dokumentu odvětví. Další přílohou je zápis z minulého jednání s opravou písařské chyby. Zápis z minulého jednání lze jinak považovat ze strany Českého telekomunikačního klastru za odsouhlasený. 

Česky

V příloze naleznete návrh zápisu z 2. jednání společné pracovní skupiny konané dne 12.12.2019. Dále zde najdete podkladové materiály pro 3. schůzku pracovní skupiny (upravený návrh QoS parametrů v pevném místě - zde jen upozornění, že návrh zaslaný sektorem dne 12.12.2019 byl proveden v původní verzi 1.0 z 16.8.2019, nicméně jako podklad pro jednání byl distribuován návrh ČTÚ, ve kterém byla zapracovány připomínky z workshopu dne 15.8.2019, proto byly úpravy zaneseny již do této verze).

Česky

V aktuálním týdnu proběhly další konzultace k zařízení pro pásmo 60 GHz, k problému certifikace zařízení pro řádky d3 a d4 tabulky b) technické parametry stanic. 

ČTÚ písemně potvrdil, že bude uznávat certifikaci podle normy ETSI EN 302 567, pokud tuto vydala autorizovaná osoba (NB) pro venkovní použití. 

Odpadla tedy překážka, ve které jsou některá zařízení schválená pouze pro provoz v kmitočtovém úseku 57 - 66 GHz. 

Česky

Stránky