Dotační podpora

Dobrý den,

 

obracím se na Vás s informací o jednání ve věci dotační podpory pro výstavbu backhaulu, které se uskutečnilo v pátek 19. 6. 2020 na MPO.

 

Česky

Vážení kolegové, 

 

prosím věnujte prosím pozornost veřejné konzultaci ke změně GBER, tedy Blokové výjimce, podle které se čerpají dotace. 

 

Termín veřejné konzultace je: 11.05.2020 to 06.07.2020

 

Je nutné věnovat pozornost zejména tomuto textu návrhu:

 

Česky

Připomínky jsou ve formě komentářů v příloze. Doplnil jsem je ještě komentářem vyjadřujícím podporu podržet ochranu investic na rychlosti 30 Mbps proti dotacím z veřejných prostředků. 

Česky

Aby neunikla informace, že MPO vyhovělo dalším žádostem o dotace na přípojky v minulé výzvě OP PIK Vysokorychlostní internet. Miliarda do přípojek celkem.

Naše asociace byla jedním z aktérů přípravy výzvy.

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-...

Česky

V příloze nalezente návrh dokumentu Národní plán rozvoje sítí nové generace. Stanovisko VNICTP je očkáváno formou revize nejpozději do 15. června, případně podněty podávejte, prosím, panu Rejzkovi co nejdříve.

 

 

Česky

V příloze najdete seznam obcí v České republice, do kterých bude možné postavit optický backhaul s přispěním dotačního programu dalšího kohezního období. 

Česky

Níže dopis Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR:

 

Vážení členové, zástupci firem,

 

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

 

Výstupy z jednání vlády dne 30. března 2020 s dopadem na podnikatelskou obec:

Česky

Advokátní kancelář OHBS Salač (původně Salač Legal) specializující se na právní poradenství pro podnikatele zřídila v rámci dlouhodobé spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Střední

Čechy pro členy Hospodářské komory telefonní linku bezplatného právního poradenství v záležitostech COVID-19.

 

Česky

Níže dopis Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR:

 

Vážení členové, zástupci firem,

 

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

 

Česky

V příloze naleznete "Návodné pokyny k vyplňování geografických údajů o přípojných a distribučních optických sítích (backhaul) a jejich předávacích bodech." - je potřeba doplnit k pokynům připomínky. 

MPO chce v dalším období provádět dotace do backhaulu, což je z našeho pohledu výhodnější nežli dotace do připojek. Dotovat rozvoj NGA internetu MPO požaduje, vyplývá to ze schválené strategie Vlády a tlaku veřejné a státní správy. 

Počítá se zhruba se 3 miliardami za celé kohezní období. 

Česky

Stránky