Dotační podpora

Níže dopis Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR:

 

Vážení členové, zástupci firem,

 

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

 

Výstupy z jednání vlády dne 30. března 2020 s dopadem na podnikatelskou obec:

Česky

Advokátní kancelář OHBS Salač (původně Salač Legal) specializující se na právní poradenství pro podnikatele zřídila v rámci dlouhodobé spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Střední

Čechy pro členy Hospodářské komory telefonní linku bezplatného právního poradenství v záležitostech COVID-19.

 

Česky

Níže dopis Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory ČR:

 

Vážení členové, zástupci firem,

 

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.

 

Česky

V příloze naleznete "Návodné pokyny k vyplňování geografických údajů o přípojných a distribučních optických sítích (backhaul) a jejich předávacích bodech." - je potřeba doplnit k pokynům připomínky. 

MPO chce v dalším období provádět dotace do backhaulu, což je z našeho pohledu výhodnější nežli dotace do připojek. Dotovat rozvoj NGA internetu MPO požaduje, vyplývá to ze schválené strategie Vlády a tlaku veřejné a státní správy. 

Počítá se zhruba se 3 miliardami za celé kohezní období. 

Česky

V  příloze najdete informace o ukončené veřejné konzultaci k dotační výzvě pro OP PIK. Vezměte prosím na vědomí, že dotační výzva již běží. 

Její podmínky najdete v odkaze zde

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete dopis Vladimíra Dlouhého Ing. Kláře Dostálové z Ministerstva pro místní rozvoj ohledně výstavby NGA sítí. 

Česky

Připomínky UPC/VODAFONE k dotazníku Backhaule 

Česky

Vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání připomínek do předběžné veřejné konzultace posílá pan Jakub Rejzek update podrobností k pásmu 26 GHz, který můžete uplatnit pro přípravu připomínek k předběžné konzultaci pro otevření pásma.

Další, rámcové informace se dotýkají rozšíření pásem 5,8 GHz, 5,2 GHz a rozšíření RLAN do 6,4 GHz. 

26 GHz:

Česky

 

MPO zahájilo další veřejnou konzultaci nad navrženými intervenčními oblastmi. 

Veřejná konzultace bude otevřena pro podání připomínek a podnětů do 17. února 2020. 

Veřejná konzultace je organizována za účelem ochrany již existujících, nebo prokazatelně plánovaných investic výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu v jednotlivých oblastech (ZSJ).

Česky

Zápis z jednání pracovní skupiny Mapování ze dne 17.12. 2019 najdete v příloze.

Česky

Stránky