Dotační podpora

Vážení a milí kolegové,


dovoluji si zaslat termíny na workshopy k druhé výzvě dotačních výzev pro podporu výstavby sítí vysokorychlostního internetu.

 

ČECHY:

 

Termín: 5. března 2019 od 10:00

Místo konání:  Dial Telecom, a.s., Corso Karlín, Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8-Karlín  

 

 

MORAVA:

 

Termín: 6. března 2019 od 09:00

Místo konání: pobočka VanCo.cz s.r.o. Pavlovická 43, 773 00 Olomouc

 

 

 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete formulář pro sběr dat, který si, prosím, pečlivě prostudujte, a případně připravte Vaše systémy pro možnost exportu těchto dat s předstihem. 

Česky

Vážení členové,

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 2. kolo dotačních výzev pro podporu výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Dotace lze žádat na projekty v bílých oblastech v této mapě:

www.verejnakonzultace.cz

Oproti neúspěšné 1. výzvě se program změnil v minimalizaci požadavků na velikost projektu. V každé intervenční oblasti může být více projektů, pokud se nepřekrývají.

Česky

Diskuse k Akčnímu plánu obsahovala několik zásadních témat:

Česky

MPO zveřejnilo vypořádání veřejné konzultace k druhé vlně výzvy NGA dotací:

 

MPO v termínu veřejné konzultace (do 21.12.2018) přijalo celkem 179 připomínek provozovatelů sítí, představitelů obcí a dalších subjektů, které se týkaly celkem 301 Základních sídelních jednotek (ZSJ).

Vypořádání těchto připomínek je ZDE(.pdf)

Pro případnou potřebu komunikace s pracovníky MPO, kteří pracují na vypořádání připomínek k veřejné konzultaci je stále otevřena emailová adresa pripominky@mpo.cz.

 

Česky


Chtěl bych Vás jakožto zástupce platformy odborné veřejnosti informovat, že MPO dokončilo práce na Veřejné konzultaci, při niž byly doručené připomínky zpracovány a budou předmětem vypořádání, které MPO zveřejní do konce tohoto týdne. Dodatečná data o pokrytí byla ze strany MPO akceptována a budou promítnuta do mapy tzv. Bílých míst, která bude pokladem pro nadcházející výzvu.

 

Česky

Odkaz: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-162_en.htm

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu kupónový systém na podporu zavádění širokopásmových služeb v Řecku s rychlostí stahování nejméně 100 megabitů za sekundu. Toto opatření přispěje ke snížení digitální propasti při omezení narušení hospodářské soutěže.

Česky

19.12.2018 proběhlo jednání Pracovní skupiny pro mapování na MPO.
Jednou z diskutovaných otázek byla nutnost mapování aktivních vysokorychlostních připojení pro dotační program formou voucherů dle záměru v příloze.

Výsledkem jednání bylo, že na začátku roku ČTÚ modifikuje sběr dat aktivních přípojek (ne jen dostupnost služby), kdy doplní i pole o rychlostech (zřejmě 30, 100Mb, více).
Tzn. připravte se prosím na tuto novou povinnost v roce 2019.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. podepsal Memorandum o spolupráci na rozvoji vysokorychlostního internetu se Sdružením měst a obcí České republiky. 

SMS ČR podpoří naše body pro usnadnění výstavby, především v rurálních oblastech. Za velmi důležité považujeme body ve smyslu koordinace výstavby, a databáze záměrů pro společnou přípravu projektů.

 

 

Česky

V příloze naleznete předběžný text výzvy a vymezenízpůsobilých výdajů pro 2. výzvu OP PIK. 

 

Nedořešené body:

Nedořešené body:  tyto body budou ještě předmětem dalšího jednání s relevantními subjekty ČTÚ,ÚOHS,MMR,

Česky

Stránky