Dotační podpora

Rádi bychom Vás informoval, že bylo zahájeno II. kolo veřejné konzultace k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy.
Všechny detailní informace k veřejné konzultaci lze zjistit na speciálních stránkách umístěných na www.verejnakonzultace.cz.
Přikládáme také odkaz na oznámení zveřejněné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu:

Česky

Ministerstvo průmyslu a obchodu pokračuje i v dalším období v dotačních programech, které mají za úkol podpořit budování sítí elektronických komunikací na území České republiky. V různých výzvách by mělo být rozděleno přibližně 8 miliard korun. Výzvy z OP TAK bude možné čerpat až do roku 2030. 
 

Česky

V příloze naleznete

- návrh zadání pro veřejnou konzultaci

- avízo výzvy

- definice souvisejících pojmů (pracovní verze kapitoly 9 Pravidel pro žadatele a příjemce).

 

Pro představení koncepce plánované výzvy se uskuteční jednání ve st. 29. 9. 2021, 10:00 hodin na MPO.

Česky

Vážení kolegové,

 

k předchozímu emailu z před několika minut také doplňuji prezentaci a tabulku s hodnotami, které chce ČTÚ do mapování doplnit. 

 

ČTÚ říká, že bude nucené značně rozšířit počet sbíraných údajů kvůli požadavkům BERECu a svým vlastním. 

 

Plánuji zorganizovat setkání se zástupci Komise a potvrdit si, že považuje navrhovaný rozsah sběru dat skutečně za nezbytný. V této věci se chystám oslovit nového ministra průmyslu. 

Jakub Rejzek

Česky

Vážení kolegové, 

 

posílám zápis k jednání na MPO k dotacím na FTTH vztažený k následujícímu mailu k Mapování. Více info v příloze.

 

krátce:

Česky

V rámci Pracovního výboru RVIS pro konektivitu socioekonomických
aktérů byl kromě již zaslaných materiálů k IRU rozeslaný i materiál
"Avízo výzvy z Národního plánu obnovy Digitální vysokokapacitní sítě –
II. výzva - Podpora připojení Socioekonomických aktérů k VHC sítím"

Předpokládám zájem členů o tuto výzvu, proto si je
dovoluji také zaslat, abyste získali obecné povědomí o připravovaných
akcích.

Česky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. srpna 2021 V. Výzvu programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, která je zaměřena na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích.

 

Česky

Evropská komise vydala v pátek tj. 23.7.2021 nové znění blokové výjimky a změny se týkající i našeho ISP odvětví. V každém případě debata o budoucí podobě dotací v České republice by měla reflektovat tento nový dokument, který výrazně nastavuje pravidla pro veřejnou podporu.

 

 Odkaz naleznete zde https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/regulations_en

Česky

V příloze naleznete materiál z MPO k socioekonomickým aktérům (účetní a právní analýza IRU; avízo k Výzvě), který byl dnes distribuován v rámci Pracovního výboru RVIS pro konektivitu socioekonomických aktérů.

 

 

 

Cíl Pracovní Výboru – řešení tématu připojování socioekonomických aktérů; priorita Plánu VHCN;

P. Očko intro:

Česky

Zasílám hrubé upřesnění testů na základě našeho rozhovoru. Prosím o doplnění a potvrzení. Základem úspěchu je dobrá příprava. Přehodil bych potom zadání na naše kluky, ať upřesní detaily a domluví se přímo s technikem od UVT.

Já s kolegy z PROFiber zatím vyberu termín.

 

Cíl: porovnat výsledky webovských testerů rychlosti s (Netmetr, QoS metr, Ookla spedtest) a referenčních metod RFC 6349, ITUT Y.1564 za běžných provozních podmínek na síti.

 

Měřeno na síti: UVT

Lokalita UNI CPE/přípojka: DC Jesenice

Česky

Stránky