Dotační podpora

V příloze nalezenete zápis z jednání PS Mapování MPO 8.7.2019.

Česky

V příloze naleznete k připomínkám a komentářům materiál Mapování propojovacích bodů přípojných distribučních sítí. Tento dokument je kick off z MPO k novému mapování. 

Zde máme dva cíle. MPO tímto dokumentem jednoznačně směruje další dotační programy do backhaulu. To vítáme a je to ve shodě se zadání Valné hromady Výboru, tedy mapování jako takové považujeme za „nutné zlo“.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání PS Mapování, které se konalo dne 8.7. 2019 v sídle MPO.

 

 

Česky

Dokumenty v příloze jsou materiálem Národní koncepce realizace politiky soudržnosti /kohezní dotační politiky. Evropská komise vidí oblast modernizace infrastruktury až ve 3. kategorii. Dále i integrovaný územní rozvoj vzdálenějších venkovských oblastí.  Přitom obě tyto oblasti považuje ČR za prioritní.

Česky

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete k případným připomínkám materiál, kterým chce VNICTP odůvodnit návrh dalšího snížení poplatkův pevné službě. Měl by vést k značnému snížení cen IO pro PTP spoje do malých obcí. 

 

K uplatnění připomínek má dojít do pátku 31.5.

Česky

Vážení a milí kolegové,


dovoluji si zaslat termíny na workshopy k druhé výzvě dotačních výzev pro podporu výstavby sítí vysokorychlostního internetu.

 

ČECHY:

 

Termín: 5. března 2019 od 10:00

Místo konání:  Dial Telecom, a.s., Corso Karlín, Křižíkova 237/36A, 186 00 Praha 8-Karlín  

 

 

MORAVA:

 

Termín: 6. března 2019 od 09:00

Místo konání: pobočka VanCo.cz s.r.o. Pavlovická 43, 773 00 Olomouc

 

 

 

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete formulář pro sběr dat, který si, prosím, pečlivě prostudujte, a případně připravte Vaše systémy pro možnost exportu těchto dat s předstihem. 

Česky

Vážení členové,

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje 2. kolo dotačních výzev pro podporu výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Dotace lze žádat na projekty v bílých oblastech v této mapě:

www.verejnakonzultace.cz

Oproti neúspěšné 1. výzvě se program změnil v minimalizaci požadavků na velikost projektu. V každé intervenční oblasti může být více projektů, pokud se nepřekrývají.

Česky

Diskuse k Akčnímu plánu obsahovala několik zásadních témat:

Česky

Stránky