Aktuality a činnosti výboru

Členové Výboru nezávislého ICT průmyslu se shodli na podpoře Jaromíra Nováka, současného předsedy rady ČTÚ, i pro další období. Oslovili jsme proto dopisem s vyjádřením podpory ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Byť s některými kroky v regulaci nesouhlasíme, oceňujeme, že jsou vždy odborně podložené, vyargumentované a respektujeme je a Úřad pod vedením Jaromíra Nováka vnímáme jako profesionálně řízený, postupující v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích a plnící úkoly a role, které Úřadu náleží.

--

Vážený pan Ing. Jan Mládek, CSc.

Česky

Novým přidruženým členem Výboru nezávislého ICT průmyslu se stala společnost ČD-Telematika a.s. Ta je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu se nově stal členem Hospodářské komory České republiky. Slibujeme si nastavení pevné a profesionální spolupráce a posílení hlasu v telekomunikačním oboru.

Česky

Dovolujeme si zveřejnit prezentaci Jakuba Rejzka, kterou představil na MikroExpu v Uherském Hradišti.

Celou si ji můžete prohlédnout zde

Česky

Co stálo za vznikem Výboru nezávislého ICT průmyslu?

Prohlášení o založení Výboru nezávislého ICT průmyslu

Podniky a organizace působící na poli informačních a komunikačních technologií se dlouhodobě zasazují o vytváření podmínek pro rozvoj digitálního průmyslu v České republice.

Prohlášení o založení Výboru nezávislého ICT průmyslu

Česky

Stránky