Aktuality a činnosti výboru

Jménem Výboru nezávislého ICT průmyslu bylo distribuováno do poštovních schránek ve městě Mnichovice prohlášení týkající se kvality a technické udržitelnosti provozu sítě veřejné služby Mnichovice - Kosmonet. S takovým prohlášením nemá naše asociace nic společného a od takového způsobu komunikace se distancujeme. VNICTP, z.s se důrazně ohrazuje proti používání svého dobrého jména. Přejeme městu Mnichovice a její síti mnoho zdaru a úspěchu v čistém konkurenčním boji. 

Česky

Vážení členové VNICTP,

 

Výbor převzal záštitu nad programem semináře GDPR, který jsem pořádal společně s kolegy právníky z AK Šrubař a partners a AK Velíšek a Podpěra. 

Zde odkaz, http://str.wia.cz/gdpr/ na server, na kterém je uložený záznam ze semináře GDPR v Olomouci 9.11.2017.  

Ke stažení je i prezentace, součástí tohoto článku. 

 

Česky

V přiložené dokumentaci Institut plánování rozvoje hl. města Prahy, a především na odkazech k tomu určených v textu tohoto mailu (koordinace je možná ostatními infrastrukturami), můžete získat přehled o plánovaných stavbách.

Vzhledem k tomu, že telekomunikační infrastruktura je veřejně prospěšnou stavbou, zařazení do tohoto seznamu může usnadnit získání titulu k výstavbě.

Česky
Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 194/2017Sb.

Důležitá norma, která v mnoha ohledech splňuje svůj účel. Implementace Směrnice EU61/2014 předpokládá povinnost vzájemné koordinace staveb. 

Je významným zákonem i pro samosprávy, protože v podstatě každá liniová stavba finacovaná z veřejných prostředků by měla být zveřejněná dalkově dostupným způsobem. Koordinace je kvůli zrychlení výstavby moderních NGA sítí povinná. 

Česky
Česky

Vážení a milí členové,
dovolte, abych Vás srdečně pozvala na setkání členů Výboru nezávislého ICT průmyslu s výstupy činností pracovních skupin.

Schůzka se uskuteční 7.11. 2017 od 11:00 ve velké zasedací místnosti Dial Telecomu na adrese: Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, 3. patro.

 

Program: 

 

11:00 - 11:30: PS dotační podpora, PS EU regulace 

         -   plán a strategie VNICTP pro druhou výzvu

         -   čerpání pro členy VNICTP

         -   rizika pro členy 

Česky

Přejete si získávat informační emaily jednotlivých skupin? Můžete zanechat komentář či se připsat do sdílené tabulky emailového rozcestníku a již Vám nic neuteče
 

Tabulka emailových adres zde

Česky

ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI: 13. ČERVENCE 2017
                            STANOVY
VÝBOR NEZÁVISLÉHO ICT PRŮMYSLU Z.S.

 

Česky

Připomínky VNICTP, z.s.

29.09.2017 - 14:57 Martin Dvořák

Česky

Výbor nezávislého ICT půmyslu dnes odeslal svůj postoj k novele zákona o hazardních hrách.

 

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. náměstek ministra sekce 03

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15

118 10 Praha 1

 

 

V Praze, dne 19. dubna 2016

 

 

Vážený pane náměstku,

 

Česky

Stránky