Aktuality a činnosti výboru

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 194/2017Sb.

Důležitá norma, která v mnoha ohledech splňuje svůj účel. Implementace Směrnice EU61/2014 předpokládá povinnost vzájemné koordinace staveb. 

Je významným zákonem i pro samosprávy, protože v podstatě každá liniová stavba finacovaná z veřejných prostředků by měla být zveřejněná dalkově dostupným způsobem. Koordinace je kvůli zrychlení výstavby moderních NGA sítí povinná. 

Česky
Česky

Vážení a milí členové,
dovolte, abych Vás srdečně pozvala na setkání členů Výboru nezávislého ICT průmyslu s výstupy činností pracovních skupin.

Schůzka se uskuteční 7.11. 2017 od 11:00 ve velké zasedací místnosti Dial Telecomu na adrese: Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, 3. patro.

 

Program: 

 

11:00 - 11:30: PS dotační podpora, PS EU regulace 

         -   plán a strategie VNICTP pro druhou výzvu

         -   čerpání pro členy VNICTP

         -   rizika pro členy 

Česky

Přejete si získávat informační emaily jednotlivých skupin? Můžete zanechat komentář či se připsat do sdílené tabulky emailového rozcestníku a již Vám nic neuteče
 

Tabulka emailových adres zde

Česky

ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI: 13. ČERVENCE 2017
                            STANOVY
VÝBOR NEZÁVISLÉHO ICT PRŮMYSLU Z.S.

 

Česky

Připomínky VNICTP, z.s.

29.09.2017 - 14:57 Martin Dvořák

Česky

Výbor nezávislého ICT půmyslu dnes odeslal svůj postoj k novele zákona o hazardních hrách.

 

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. náměstek ministra sekce 03

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15

118 10 Praha 1

 

 

V Praze, dne 19. dubna 2016

 

 

Vážený pane náměstku,

 

Česky

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské náměstí 17/4

Praha 1, 118 01

 

V Praze, 28. dubna 2016

 

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 13. dubna na své 44. schůzi ve třetím čtení návrh Zákona o hazardních hrách. Podle ustanovení tohoto zákona (§ 82 a §84) vzniká povinnost tzv. poskytovatelů připojení k veřejné síti Internet zamezit v přístupu na internetové stránky v seznamu vedeném Ministerstvem financí.

Česky

Členové Výboru nezávislého ICT průmyslu se shodli na podpoře Jaromíra Nováka, současného předsedy rady ČTÚ, i pro další období. Oslovili jsme proto dopisem s vyjádřením podpory ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Byť s některými kroky v regulaci nesouhlasíme, oceňujeme, že jsou vždy odborně podložené, vyargumentované a respektujeme je a Úřad pod vedením Jaromíra Nováka vnímáme jako profesionálně řízený, postupující v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích a plnící úkoly a role, které Úřadu náleží.

--

Vážený pan Ing. Jan Mládek, CSc.

Česky

Novým přidruženým členem Výboru nezávislého ICT průmyslu se stala společnost ČD-Telematika a.s. Ta je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost.

Česky

Stránky