Aktuality a činnosti výboru

Aktuální číslo 1/2019

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. podepsal Memorandum o spolupráci na rozvoji vysokorychlostního internetu se Sdružením měst a obcí České republiky. 

SMS ČR podpoří naše body pro usnadnění výstavby, především v rurálních oblastech. Za velmi důležité považujeme body ve smyslu koordinace výstavby, a databáze záměrů pro společnou přípravu projektů.

 

 

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se aktivně poddílí na vývoji legislativních a nelegislativních opatření pro rychlejší rozvoj sítí elektronických komunikací. Pro snadnou orientaci v prosazovaných bodech Vám představujeme náš

Plán pro usnadnění výstavby NGA sítí. 

 

Některé tyto body byly uplatněné také v dokumentech Akční plán usnadnění výstavby sítí nové generace 2.0. NPRSNG 2.0.

 

1: Vznik krajských databází záměrů investic do liniových staveb v intra i extravilánu podle zákona 194/2017 Sb. 

Odůvodnění k bodu 1)

Česky

V příloze naleznete poznámky na uzavřené setkání k budoucnosti Jednotného digitálního trhu, které se konalo 19.11. na Stálém zastoupení ČR při EU, a kterého se zúčastnila paní viceprezidentka Jabůrková.

 

Česky

Prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek 27. sprna 2018 podepsal již druhé Memorandum o spolupráci tentokrát s Plzeňským krajem. Memorandum podepsal společně s náměstkem hejtmana panem Ivem Grünerem. Obě strany si kladou za cíl přispět k rozvoji konkurenceschopnosti v Plzeňském kraji, Výbor se bude snažit vytvářet platformu pro rozvoj průmyslového oboru v ICT, napomůže ke tvorbě krajských koncepcí a strategií tak, aby ICT průmysl dokázal být akcelerátorem konkurenceschopnosti a úspěchu Plzeňského kraje.  

Česky

VNICTP ve spolupráci s představiteli Českého telekomunikačního klastru z.s. a Asociací provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR z.s., kteří spolu reprezentují poskytovatele pevného připojení k síti Internet pro více nežli polovinu domácností v České republice, poděkoval Vládě za schválení změn ve způsobu vyměřování poplatků za využívání spektra pro telekomunikační účely. Celý text děkovného dopisu naleznete v příloze. 

Česky

VNICTP ve spolupráci s představiteli Českého telekomunikačního klastru z.s. a Asociací provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR z.s., kteří spolu reprezentují poskytovatele pevného připojení k síti Internet pro více nežli polovinu domácností v České republice, poděkoval Vládě za schválení změn ve způsobu vyměřování poplatků za využívání spektra pro telekomunikační účely. Celý text děkovného dopisu naleznete v příloze. 

Česky

Dne 6.12.2018 jsem se setkal za VNICTP se zástupci EK v rámci jejich roční návštěvy ČR a sběru dat pro Roční hodnocení stavu telekomunikací v ČR.

Většina setkání se neočekávaně (a oproti minulým schůzkám) točila okolo Dotačního programu NGA a připravované 2. výzvy. Zástupci EK chtěli znát důvody neúspěchu 1. výzvy, zmiňovali i známé zrgumenty MPO o bojkotu ze strany operátorů a umělé vykazování NGA sítí (černění) jako ochrana investic.

Za nás jsme zmínili naše doporučení jak program podpořit a to:

Česky

UNMZ vydalo seznam technických norem, které bude postupně otevírat k aktualizace. 

Prosím o zpětnou reakci na jakub.rejzek@vnictp.cz, které normy doporučujete k aktualizaci. 

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení ČSN 73 6005 byla uspokojivě aktualizovaná, je to ve fázi návrhu. 

Česky

Jménem Výboru nezávislého ICT průmyslu bylo distribuováno do poštovních schránek ve městě Mnichovice prohlášení týkající se kvality a technické udržitelnosti provozu sítě veřejné služby Mnichovice - Kosmonet. S takovým prohlášením nemá naše asociace nic společného a od takového způsobu komunikace se distancujeme. VNICTP, z.s se důrazně ohrazuje proti používání svého dobrého jména. Přejeme městu Mnichovice a její síti mnoho zdaru a úspěchu v čistém konkurenčním boji. 

Česky

Stránky