Aktuality a činnosti výboru

 

Česky

Aktuální číslo 1/2019

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. podepsal Memorandum o spolupráci na rozvoji vysokorychlostního internetu se Sdružením měst a obcí České republiky. 

SMS ČR podpoří naše body pro usnadnění výstavby, především v rurálních oblastech. Za velmi důležité považujeme body ve smyslu koordinace výstavby, a databáze záměrů pro společnou přípravu projektů.

 

 

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se aktivně poddílí na vývoji legislativních a nelegislativních opatření pro rychlejší rozvoj sítí elektronických komunikací. Pro snadnou orientaci v prosazovaných bodech Vám představujeme náš

Plán pro usnadnění výstavby NGA sítí. 

 

Některé tyto body byly uplatněné také v dokumentech Akční plán usnadnění výstavby sítí nové generace 2.0. NPRSNG 2.0.

 

1: Vznik krajských databází záměrů investic do liniových staveb v intra i extravilánu podle zákona 194/2017 Sb. 

Odůvodnění k bodu 1)

Česky

V příloze naleznete poznámky na uzavřené setkání k budoucnosti Jednotného digitálního trhu, které se konalo 19.11. na Stálém zastoupení ČR při EU, a kterého se zúčastnila paní viceprezidentka Jabůrková.

 

Česky

Prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek 27. sprna 2018 podepsal již druhé Memorandum o spolupráci tentokrát s Plzeňským krajem. Memorandum podepsal společně s náměstkem hejtmana panem Ivem Grünerem. Obě strany si kladou za cíl přispět k rozvoji konkurenceschopnosti v Plzeňském kraji, Výbor se bude snažit vytvářet platformu pro rozvoj průmyslového oboru v ICT, napomůže ke tvorbě krajských koncepcí a strategií tak, aby ICT průmysl dokázal být akcelerátorem konkurenceschopnosti a úspěchu Plzeňského kraje.  

Česky

VNICTP ve spolupráci s představiteli Českého telekomunikačního klastru z.s. a Asociací provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR z.s., kteří spolu reprezentují poskytovatele pevného připojení k síti Internet pro více nežli polovinu domácností v České republice, poděkoval Vládě za schválení změn ve způsobu vyměřování poplatků za využívání spektra pro telekomunikační účely. Celý text děkovného dopisu naleznete v příloze. 

Česky

VNICTP ve spolupráci s představiteli Českého telekomunikačního klastru z.s. a Asociací provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR z.s., kteří spolu reprezentují poskytovatele pevného připojení k síti Internet pro více nežli polovinu domácností v České republice, poděkoval Vládě za schválení změn ve způsobu vyměřování poplatků za využívání spektra pro telekomunikační účely. Celý text děkovného dopisu naleznete v příloze. 

Česky

Dne 6.12.2018 jsem se setkal za VNICTP se zástupci EK v rámci jejich roční návštěvy ČR a sběru dat pro Roční hodnocení stavu telekomunikací v ČR.

Většina setkání se neočekávaně (a oproti minulým schůzkám) točila okolo Dotačního programu NGA a připravované 2. výzvy. Zástupci EK chtěli znát důvody neúspěchu 1. výzvy, zmiňovali i známé zrgumenty MPO o bojkotu ze strany operátorů a umělé vykazování NGA sítí (černění) jako ochrana investic.

Za nás jsme zmínili naše doporučení jak program podpořit a to:

Česky

UNMZ vydalo seznam technických norem, které bude postupně otevírat k aktualizace. 

Prosím o zpětnou reakci na jakub.rejzek@vnictp.cz, které normy doporučujete k aktualizaci. 

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení ČSN 73 6005 byla uspokojivě aktualizovaná, je to ve fázi návrhu. 

Česky

Stránky