Aktuality a činnosti výboru

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se stal členem Spolku pro obnovu venkova. Členství ve spolku je pokračováním naší práce se starosty, tedy obecně municipalitami.

Ve spolku budeme působit edukačně, naším cílem je podpora budování sítí elektronických komunikací v regionech. 

 

Největším problémem v regionech jsou vysoké ceny služebností a nedostatek koordinace investičních akcí. 

Česky

VNICTP podal podněk k vydání stanoviska ČTÚ, týkající se změn v §63 ZEK. Jde o ustanovení k možnosti výpovědi ze smluvního závazku za 1/20 hodnoty závazku. 

 

VNICTP se opíral o článek 105 ECCC. 

Článek 105

Délka trvání smluv a jejich ukončování

Česky

Česky

Česky

V agendě komunikace s municipalitami pracuje VNICTP celkem úspěně, aktuálně jsme dostali pozvánku na setkání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou

 

Popis Vašich potíží v tomto kraji, zejména v povolování staveb, ceně služebností či koordinace výstavby můžete zasílat na jakub.rejzek[zavináč]vnictp.cz.

 

Česky

V příloze naleznete finální verzi strategie Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice.

Česky

V neděli 24.7. se konalo jednání s předsedou Rady ČTÚ J. Novákem.
Zde krátký zápis ze schůzky, zejména důležité jsou informace k 60 GHz.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání Pracovní skupiny SMART CITY ICT.

Česky

V rámci posledního jednání pracovní skupiny pro rekodifikaci stavebního práva při Hospodářské komoře ČR byly mimo jiné řešeny následující otázky, k nimž by tato PS ráda znala stanovisko Platformy. Jedná se o záležitosti, které jsou pro nás úzce spjaté s výstavbou telekomunikačních sítí, ačkoliv jejich případný dosah by se v novém stavebním řízení uplatnil univerzálně (tj. v tuto chvíli se nepočítá, že by ve vztahu k těmto otázkám existoval odlišný režim pro naše sítě).

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu komunikuje se starosty a zástupci obcí. Strategii práce v terénu jsme ladili 9.5. 2019 s MAS Střední Čechy. Budeme pořádat pracovní snídaně (večeře), na které budeme zvát naše členy. Chceme odstraňovat bariéry ve výstavbě a nacházet vhodná řešení NGA internetu.

Česky

Stránky