Aktuality a činnosti výboru

Ve veřejné konzultaci pro změnu VOR_14 pro pásmo 56 MHz jsme uplatnili tyto připomínky: 

NÁZEV návrhu opatření KE KONZULTACI:

čj. ČTÚ-16 392/2020-613

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s.§

Vrátkov 116

282 01 Český Brod

IČO (bylo-li přiděleno): 04731123

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):

Česky

V pondělí 6.4. jsme absolvovali jednání s O2 kvůli stížnostem členů na nefunkčnost služeb O2 TV a reakcí ze strany O2. 

Služby OTT IPTV O2 často vypadávali, nabídli jsme jim prostor pro nasazení CDN v propojovacích bodech sítí. Ukázalo se, že není problém v kapacitě odchozího směrů směrem od NIX.cz, kde O2 provozuje interface do ostatních sítí v internetu. Doložili to ukázkou z grafu zátěže od začátku roku. Dodávám, že na platformě běží kromě O2TV také iVysílání ČT.

Česky

Tento týden proběhlo jednání sektoru za účasti Rady ČTÚ. Setkání proběhlo  na popud ministra Havlíčka. 

Ministr v souvislosti s koronavirovou epidemíí požaduje vyjádření sektoru k situaci. Předtím na Twitteru naznačil, že by chtěl po sektoru například neodpojování neplatících klientů. To by samozřejmě dalo vzniknout omluvě za neplacení za naše služby a závažně poškodilo sektor. Situaci jsme zvládli, ale nyní v rámci sektoru připravujeme pro MPO prohlášení o stavu sítí a přístupu k zákazníkům. 

Česky

Česky

V příloze naleznete dokument s připomínkami VNICTP z.s. k výzvě Odborná konzultace Metodiky kmitočtové koordinace pevných rádiových spojů typu bod–bod v pevné radiokomunikační službě nad 1 GHz.

Česky

V příloze nalezente dopis Mgr. Ing. Hany Továrkové, který je reakcí na připomínky pana Martina Dvořáka a pana Martina Tuzara k výběrovému řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům v pásmu 700 MHz a 3400-3600 MHz.

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s. se stal členem Spolku pro obnovu venkova. Členství ve spolku je pokračováním naší práce se starosty, tedy obecně municipalitami.

Ve spolku budeme působit edukačně, naším cílem je podpora budování sítí elektronických komunikací v regionech. 

 

Největším problémem v regionech jsou vysoké ceny služebností a nedostatek koordinace investičních akcí. 

Česky

VNICTP podal podněk k vydání stanoviska ČTÚ, týkající se změn v §63 ZEK. Jde o ustanovení k možnosti výpovědi ze smluvního závazku za 1/20 hodnoty závazku. 

 

VNICTP se opíral o článek 105 ECCC. 

Článek 105

Délka trvání smluv a jejich ukončování

Česky

Česky

Česky

Stránky