Aktuality a činnosti výboru

VNICTP podal podněk k vydání stanoviska ČTÚ, týkající se změn v §63 ZEK. Jde o ustanovení k možnosti výpovědi ze smluvního závazku za 1/20 hodnoty závazku. 

 

VNICTP se opíral o článek 105 ECCC. 

Článek 105

Délka trvání smluv a jejich ukončování

Česky

Česky

Česky

V agendě komunikace s municipalitami pracuje VNICTP celkem úspěně, aktuálně jsme dostali pozvánku na setkání s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou

 

Popis Vašich potíží v tomto kraji, zejména v povolování staveb, ceně služebností či koordinace výstavby můžete zasílat na jakub.rejzek[zavináč]vnictp.cz.

 

Česky

V příloze naleznete finální verzi strategie Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice.

Česky

V neděli 24.7. se konalo jednání s předsedou Rady ČTÚ J. Novákem.
Zde krátký zápis ze schůzky, zejména důležité jsou informace k 60 GHz.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání Pracovní skupiny SMART CITY ICT.

Česky

V rámci posledního jednání pracovní skupiny pro rekodifikaci stavebního práva při Hospodářské komoře ČR byly mimo jiné řešeny následující otázky, k nimž by tato PS ráda znala stanovisko Platformy. Jedná se o záležitosti, které jsou pro nás úzce spjaté s výstavbou telekomunikačních sítí, ačkoliv jejich případný dosah by se v novém stavebním řízení uplatnil univerzálně (tj. v tuto chvíli se nepočítá, že by ve vztahu k těmto otázkám existoval odlišný režim pro naše sítě).

Česky

Výbor nezávislého ICT průmyslu komunikuje se starosty a zástupci obcí. Strategii práce v terénu jsme ladili 9.5. 2019 s MAS Střední Čechy. Budeme pořádat pracovní snídaně (večeře), na které budeme zvát naše členy. Chceme odstraňovat bariéry ve výstavbě a nacházet vhodná řešení NGA internetu.

Česky

VNICTP z.s. se zúčastnil pracovní snídaně Instutu pro politiku a
společnost. Tento Institut je napojený především
na politickou reprezentaci ANO.

Cílem setkání bylo přinést informace pro určitou část politické reprezentace.
Témata byla: 
Co je zapotřebí udělat, aby se urychlilo zasíťování České republiky?
Jakou roli v procesu hrají stát, municipality a poskytovatelé
internetu?

Česky

Stránky