Podpora výstavby NGA sítí

V příloze najdete Akční plán pro rozvoj sítí Středočeského kraje, který bude poskytnutý i dalším krajům vedených stranami Středočeské koalice. 

Jde o první veřejnou verzi k připomínkám, které uvítáme.

Czech

Vážení pánové,
 

V příloze posílám prezentace z našeho videosetkání. 

Samsung poznámky:

Verizon používá pro FWA 28GHz pásmo se šířkou kanálu 400MHz.
 

https://www.verizon.com/5g/home/?adobe_mc=MCMID%3D1395788783716038165208...

Czech

Vážení členové PPS Spektrum,

 

v příloze najdete návrh zápisu z XI. jednání PPS (web-meeting 26. 3. 2021). Komentáře k návrhu textu přivítáme do 23. 4. 2021, poté rozešleme finální zápis. Podněty pro činnost skupiny samozřejmě můžete zasílat kdykoliv.

Menší věcná změna je na snímku 9 s ohledem na právní aspekty vzniklé v mezidobí: Původní předpoklad API pro napojení portálu rlan.ctu.cz na externí informační systémy nelze nyní potvrdit.

Czech

Nový text Všeobecného oprávnění 12 pro provoz RLAN. 

Všeobecné oprávnění nově připojuje pásmo 5,2 a 5,8 GHz. Máme k dispozici nové kmitočty, u kterých jsou však třeba zcela nové certifikace pro zařízení. Informace k nutnosti certifikace u aktuálních zařízení na trhu přineseme v dalším měsíci. Využití pásem má další netechnické podmínky. 
Otevření pásem RLAN je velkým úspěchem dlouhodobé práce členů PPS. Je třeba ocenit práci některých konkrétních zaměstnanců ČTÚ a jejich osobní nasazení. 

Czech

–Pásma: 5725-5850 MHz a 5150-5250 MHz (nově – outdoor)

–Veřejná konzultace k návrhu PVRS-24 a VO-R/12 zahájena 20. 1. 2021

Registrace uživatelů i stanic bude rovněž na webu rlan.ctu.cz

–Registrují se jen AP, uvádí se jen GPS; v návrhu VO-R/12 je také podmínka k uvádění portálem přiděleného ID v SSID stanice AP

–V pásmu 5,8 GHz jsou navíc ochranné zóny (mýto, vojenské prostory):

Předpoklad otevření Duben 2021

Czech

V příloze naleznete připomínky k Národnímu plánu sítí s velmi vysokou kapacitou

Czech

Vážení členové PPS Spektrum,

 

s ohledem na probíhající proces aukce kmitočtů, který by mohl částečně omezit otevřenou a tvůrčí diskusi u některých témat, navrhujeme do zápisu rozeslaného 12. 8. 2020 doplnit několik aktualizací (jsou revizemi v přiloženém dokumentu), přijmout jej tichou procedurou do 30. 10. 2020 a další web-meeting PPS uspořádat až po skončení aukce.

 

Czech
Czech
Czech

V příloze naleznete připomínky VNICTP k národnímu plánu pro vástavbu sítí velmi vysoké kapacity. Dokument slouží po schválení vládou jako součást národní strategie. Notifikuje jej Evropská komise, řídí se podle něj čerpání dotací v kohezním období 2021+

Czech

Pages